Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова Правління ПФУ № 25-2 від 25.11.2014 Про затвердження Змін до Положення про організацію прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України за принципом “єдиного вікна”

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.11.2014  № 25-2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2014 р.
за № 1594/26371


Про затвердження Змін до Положення про організацію прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України за принципом “єдиного вікна”

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України за принципом “єдиного вікна”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 21 лютого 2012 року № 4-3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2012 року за № 314/20627, що додаються.

2. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Никитенко В.С.

В. о. Голови правління М. Шамбір

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
25.11.2014  № 25-2

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2014 р.
за № 1594/26371


ЗМІНИ
до Положення про організацію прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України за принципом “єдиного вікна”

1. У розділі ІІ:

абзаци третій, четвертий пункту 2.1 викласти у такій редакції:

“надання методичної та консультаційної допомоги з питань пенсійного забезпечення та обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.”;

у пункті 2.2:

в абзаці третьому слова “сплату обов’язкових платежів” замінити словами “сплату та облік обов’язкових платежів”;

в абзаці четвертому слова “взяття на облік платників” виключити;

абзац п’ятий після слів та цифр “Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1” доповнити словами та цифрами “(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-1)”;

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

в абзаці восьмому слова “збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” замінити словами “збору на обов’язкове державне пенсійне страхування”;

в абзаці дев’ятому слова “Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування” замінити словами “реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

2. У пункті 5.1 розділу V слова “включає конфіденційну інформацію, відомості з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування” замінити словами “містить інформацію з обмеженим доступом, включаючи відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

3. У додатку до Положення:

позицію “Приймання документів” у графі “Операції, які виконує спеціаліст” після слів та цифр “Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1” доповнити словами та цифрами “(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-1)”;

у позиції “Перегляд індивідуальної інформації, що міститься в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, автоматизованій системі обробки пенсійної документації” слова “Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування” у всіх відмінках замінити словами “реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування” у відповідних відмінках.

Заступник директора
департаменту персоналу
та бухгалтерського обліку -
начальник відділу -
головний бухгалтер Н.П. ШадловськаІнші НПА

Постанова Правління ПФУ №25-1 від 25.11.2014 Про внесення змін до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Постанова Правління ПФУ №25-3 від 25.11.2014 Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 21 березня 2003 року № 6-4 Закон України ВРУ №66-VIII від 28.12.2014 Про внесення зміни до статті 46 Закону України \"Про прокуратуру\" щодо умов для залучення фахівців Постанова ВРУ №65-VIII від 28.12.2014 Про включення законопроектів до порядку денного першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Постанова ВРУ №70-VIII від 28.12.2014 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів Закон України ВРУ №35-VIII від 23.12.2014 Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості Указ Президент №967 від 26.12.2014 Про призначення М. Клочка головою Сумської обласної державної адміністрації Указ Президент №966 від 26.12.2014 Про призначення В. Чугуннікова головою Рівненської обласної державної адміністрації Указ Президент №965 від 26.12.2014 Про призначення В. Головка головою Полтавської обласної державної адміністрації Указ Президент №964 від 26.12.2014 Про призначення О. Синютки головою Львівської обласної державної адміністрації