Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова Правління ПФУ № 25-3 від 25.11.2014 Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 21 березня 2003 року № 6-4

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.11.2014  № 25-3

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2014 р.
за № 1605/26382


Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 21 березня 2003 року № 6-4

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови правління Пенсійного фонду України від 21 березня 2003 року № 6-4 “Про затвердження Порядку відшкодування коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, та списання сум переплат пенсій та грошової допомоги, що є безнадійними до стягнення”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 травня 2003 року за № 374/7695, такі зміни:

заголовок постанови викласти у такій редакції: “Про затвердження Порядку повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення”;

пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Затвердити Порядок повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення, що додається.”.

2. Внести зміни до Порядку відшкодування коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, та списання сум переплат пенсій та грошової допомоги, що є безнадійними до стягнення, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 21 березня 2003 року № 6-4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2003 року за № 374/7695, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови правління

М. Шамбір


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
21.03.2003  № 6-4
(у редакції постанови
правління Пенсійного фонду
України
25.11.2014 № 25-3)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2014 р.
за № 1605/26382


ПОРЯДОК
повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення

1. Цей Порядок визначає механізм повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, та списання територіальними органами Пенсійного фонду України сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення.

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

безнадійна заборгованість - сума переплати пенсії, яка не може бути стягнута (відшкодована) та визнана такою рішенням відповідної комісії;

переплата пенсії - сума пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій), виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством;

списання переплати пенсії - зменшення територіальними органами Пенсійного фонду України в даних обліку сум переплат пенсій на суму безнадійної заборгованості.

3. Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України чи в судовому порядку відповідно до статті 50 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Рішення про стягнення приймає територіальний орган Пенсійного фонду України, в якому пенсіонер перебуває на обліку як одержувач пенсії (додаток 1).

4. У разі припинення виплати пенсії відповідно до частини першої статті 49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” решта переплати пенсії, що стягувалася за рішенням територіального органу Пенсійного фонду України, або суми пенсії, виплачені надміру внаслідок рахункової помилки, у випадку відмови пенсіонера від добровільного повернення виплачених сум стягуються в судовому порядку.

5. Визнання сум переплати пенсії безнадійною заборгованістю та прийняття рішення щодо її списання здійснюються комісіями, що утворюються:

при головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - щодо переплат пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей);

при управліннях Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах та районах - щодо переплат пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (з числа військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей) та інших актів законодавства України про пенсійне забезпечення.

Персональний склад комісії затверджується наказом керівника відповідного територіального органу Пенсійного фонду України, який за посадою є головою комісії.

До складу комісії, крім працівників територіального органу Пенсійного фонду України, можуть включатись за їх згодою працівники органів державної влади, у тому числі органів соціального захисту населення та органів місцевого самоврядування.

Порядок роботи комісії визначається її головою.

Засідання комісії є правомочним приймати рішення за наявності не менше половини складу комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні.

6. На розгляд комісії передаються пенсійні справи та особові рахунки, за якими сума переплати пенсії не може бути стягнута (відшкодована).

7. За результатами розгляду комісія приймає рішення про визнання переплати пенсії безнадійною заборгованістю та її списання (додаток 2) або про відмову у визнанні переплати пенсії безнадійною заборгованістю (додаток 3).

Безнадійною заборгованістю комісією може бути визнана переплата пенсії у випадках:

смерті боржника;

визнання боржника безвісно відсутнім або померлим;

набрання законної сили рішенням суду про відмову територіальним органам Пенсійного фонду України у стягненні (утриманні) з боржника сум переплат пенсії;

якщо заходи, вжиті територіальними органами Пенсійного фонду України, з розшуку боржника не дали позитивних результатів;

в інших випадках, передбачених законом.

Рішення підписується всіма членами комісії, присутніми на її засіданні, на підставі якого видається наказ відповідного територіального органу Пенсійного фонду України про списання сум переплати пенсії.

8. Облік сум переплат пенсій ведеться відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509, інших актів у цій сфері правового регулювання.

Директор
департаменту пенсійного
забезпеченняВ. Машкін


Додаток 1
до Порядку повернення сум пенсій,
виплачених надміру, та списання сум
переплат пенсій, що є безнадійними
до стягнення
(пункт 3)


РІШЕННЯ
про утримання надміру виплачених сум пенсій
Додаток 2
до Порядку повернення сум пенсій,
виплачених надміру, та списання сум
переплат пенсій, що є безнадійними
до стягнення
(пункт 7)


РІШЕННЯ
комісії про визнання переплати пенсії безнадійною заборгованістю та її списання
Додаток 3
до Порядку повернення сум пенсій,
виплачених надміру, та списання сум
переплат пенсій, що є безнадійними
до стягнення
(пункт 7)


РІШЕННЯ
комісії про відмову у визнанні переплати пенсії безнадійною заборгованістю


Інші НПА

Закон України ВРУ №66-VIII від 28.12.2014 Про внесення зміни до статті 46 Закону України \"Про прокуратуру\" щодо умов для залучення фахівців Постанова ВРУ №65-VIII від 28.12.2014 Про включення законопроектів до порядку денного першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Постанова ВРУ №70-VIII від 28.12.2014 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів Закон України ВРУ №35-VIII від 23.12.2014 Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості Указ Президент №967 від 26.12.2014 Про призначення М. Клочка головою Сумської обласної державної адміністрації Указ Президент №966 від 26.12.2014 Про призначення В. Чугуннікова головою Рівненської обласної державної адміністрації Указ Президент №965 від 26.12.2014 Про призначення В. Головка головою Полтавської обласної державної адміністрації Указ Президент №964 від 26.12.2014 Про призначення О. Синютки головою Львівської обласної державної адміністрації Указ Президент №963 від 26.12.2014 Про звільнення від тимчасового виконання обов\'язків голови Львівської обласної державної адміністрації Розпорядження КМУ №1276 від 24.12.2014 Про присвоєння Рудяк Т.С. п’ятого рангу державного службовця