Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ СБУ № 99 від 18.03.2013 Про затвердження Інструкції про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

18.03.2013  № 99

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2013 р.
за № 556/23088


Про затвердження Інструкції про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України

Відповідно до статей 10 і 13 Закону України “Про Службу безпеки України”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та з метою підвищення ефективності роботи підрозділів Центрального управління та органів Служби безпеки України з об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України, що додається.

2. Начальнику Центру взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Апарату Голови Служби безпеки України забезпечувати доведення до громадян інформації про номери телефонів довіри Служби безпеки України.

3. Управлінню правового забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

О. Якименко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
18.03.2013  № 99

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2013 р.
за № 556/23088


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України

1. Ця Інструкція визначає організацію роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України (далі - заяви) до Центрального управління та інших органів Служби безпеки України (далі - СБУ), про:

кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності слідчих органів безпеки;

правопорушення, що містять підстави для проведення оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності;

адміністративні правопорушення, протоколи про вчинення яких складаються уповноваженими на те посадовими особами СБУ;

правопорушення, вчинені співробітниками-військовослужбовцями або працівниками СБУ.

2. Якщо заява не стосується питань, передбачених пунктом 1 цієї Інструкції, заявникові роз’яснюється порядок її подання відповідно до законодавства, а також за можливості надаються відомості про адреси та номери телефонів (засобів зв’язку) органів, закладів та установ СБУ, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, уповноважених вирішувати питання, порушені заявником.

3. Заяви про вчинені кримінальні правопорушення приймаються відповідно до вимог Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, затвердженої наказом Центрального управління СБУ від 16 листопада 2012 року № 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2022/22334.

4. Заяви приймаються Управлінням режиму, документального забезпечення і контролю СБУ (далі - УРДЗК) та оперативними черговими інших органів СБУ (далі - черговий) цілодобово.

Звітною добою для реєстрації заяв є час від 9 години поточної доби до 9 години наступної доби.

5. Під час прийняття заяви заявникові пропонується надати відомості:

про себе (прізвище, ім’я, по батькові, адресу місця проживання; номери контактних телефонів, інших засобів зв’язку);

про місце вчинення правопорушення та конкретні обставини, що стали причиною звернення за телефоном довіри, а також іншу інформацію, що має значення для вирішення конкретного питання.

Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови у прийнятті заяви.

6. Кожна прийнята упродовж звітної доби заява вноситься в окрему довідку про надходження заяв (повідомлень) за телефонами довіри СБУ (далі - довідка), що складається за формою згідно з додатком до цієї Інструкції.

Кожній довідці присвоюється номер, що формується за такою схемою:

А/Б,

де А - номер довідки, який є поєднанням порядкових номерів дня, місяця та року (дві останні цифри). Наприклад, довідка, складена 6 травня 2014 року, матиме номер “060514”, а 14 серпня 2014 року - “140814”;

Б - порядковий номер довідки за поточну добу.

У разі відсутності заяв упродовж звітної доби довідка не складається.

7. Відомості про анонімні заяви вносяться у довідку в разі, якщо вони містять інформацію з питань, передбачених пунктом 1 цієї Інструкції.

8. Довідка не пізніше однієї години після закінчення звітної доби передається на розгляд:

у Центральному управлінні СБУ - через начальника УРДЗК Голові СБУ або його заступнику відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

в інших органах СБУ - начальнику органу або його заступнику відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Внесені в довідку відомості, які на думку чергового потребують невідкладного розгляду, доповідаються зазначеним посадовим особам негайно.

9. Оригінал або копія довідки, розглянутої посадовими особами, з відповідною резолюцією передається для виконання до:

підрозділу Центрального управління СБУ - через УРДЗК;

іншого органу СБУ - через його режимно-секретний підрозділ.

Оригінали довідок повертаються для зберігання:

в Центральному управлінні - до УРДЗК;

в інших органах СБУ - до чергових, що їх склали.

10. У невідкладних випадках, за рішенням посадових осіб, зазначених у пункті 8 цієї Інструкції, копії (витяги) довідок або їх зміст передаються через чергових чи наявними засобами зв’язку.

11. Матеріали щодо виконання резолюцій до довідок узагальнюються та обліковуються тими підрозділами Центрального управління або інших органів СБУ, що виконували документ згідно з резолюціями.

Начальник Управління
правового забезпечення


В. Бабюк


Додаток
до Інструкції про порядок роботи
із заявами і повідомленнями,
що надходять за телефонами довіри
Служби безпеки України


ДОВІДКА ______________
про надходження заяв за телефонами довіри СБУ

№ з/п

Час отримання

Особа, яка прийняла заяву (посада, в/звання, прізвище, ініціали)

Інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса місця проживання; номери контактних телефонів, інших засобів зв’язку)

Зміст заяви (місце вчинення правопорушення та конкретні обставини, що стали причиною звернення за телефоном довіри, а також інша інформація, що має значення для вирішення конкретного питання)

Примітки

1

2

3

4

5

6


___________________________
(посада чергового)___________________________
(військове звання)

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціал імені, прізвище)


Інші НПА

Наказ Міноборони №37/51 від 27.01.2015 Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі Постанова ВРУ №253 від 17.03.2015 Про схвалення звернень від імені України до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки Постанова ВРУ №257 від 17.03.2015 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ про порушення прав і свобод людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Постанова ВРУ №258 від 18.03.2015 Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Закон України ВРУ №221 від 02.03.2015 Про внесення змін до статті 5 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям щодо соціального захисту дітей Закон України ВРУ №256 від 17.03.2015 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей Постанова ВРУ №251 від 17.03.2015 Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та особливості процедури розгляду окремих питань на пленарному засіданні Верховної Ради України 17 березня 2015 року Постанова КМУ №100 від 11.02.2015 Про утворення територіальних органів Державної служби з питань праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України Постанова ПВС №3 від 16.03.2015 Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 розділу Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII Про очищення влади положенням частини третьої статті 22, статей 38, 58, частини другої статті 61, частини першої статті 62, частини першої статті 64 Конституції України Наказ Мінекономрозвитку №146/53/219 від 18.02.2015 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державного комітету статистики України, Фонду державного майна України від 04 листопада 2003 року № 307/375/1963