Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 1523 від 03.10.2006 Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід\'ємних поліпшень орендованого державного майна

 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
03.10.2006 N 1523
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2006 р.
за N 1123/12997

 
Про затвердження Порядку надання орендарю згоди
орендодавця державного майна на здійснення
невід'ємних поліпшень орендованого
державного майна
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
N 825 від 05.06.2012 N 457 від 31.03.2015 }

Відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна (додається).
 
2. Департаменту з питань управління державним майном (В.Пількевич) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 
3. Орендодавцям державного майна керуватись затвердженим Порядком при наданні орендарям згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна.
 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Лєдомську С.Ю.
 
Голова Фонду В.Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
03.10.2006 N 1523
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2006 р.
за N 1123/12997

 
ПОРЯДОК
надання орендарю згоди орендодавця державного
майна на здійснення невід'ємних поліпшень
орендованого державного майна
 
1. Цей Порядок розроблений з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця (державного органу приватизації) державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна.
 
2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна включає такі етапи:
- подання заяви і пакета документів орендарем;
- розгляд заяви і документації орендаря;
- прийняття відповідного рішення.
 
3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна орендар подає заяву та такий пакет документів:
 
1) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;
 
2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;
 
3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності); { Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 457 від 31.03.2015 }
 
4) довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;
 
{ Абзац шостий пункту 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 825 від 05.06.2012 }
 
5) завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди;
 
6) звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень.
{ Пункт 3 доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом Фонду державного майна N 825 від 05.06.2012 }
 
4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних поліпшень надається на підставі наданих орендарем документів, у разі оренди цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном (за його наявності), а в разі оренди приміщень, частин будівель і споруд - цим самим органом або за його дорученням чи за його відсутності - балансоутримувачем.
{ Пункту 4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 457 від 31.03.2015 }
 
5. У разі оренди цілісного майнового комплексу при здійсненні поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно чи інших коштів, орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень створює комісію за участю представників органу, уповноваженого управляти майном (за його наявності).
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 825 від 31.03.2015 }
 
6. У разі відсутності органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди, у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань, створює комісію за участю представників органу, який давав згоду на оренду зазначеного майна, або його правонаступника, а за їх відсутності - представників відповідних місцевих державних адміністрацій (за згодою).
{ Порядок доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Фонду державного майна N 457 від 31.03.2015 }
 
7. Контроль за здійсненням невід'ємних поліпшень здійснюється у разі, якщо це передбачено договором оренди.
 
8. Згода на здійснення поліпшень надається з урахуванням висновків комісії та умов договору у формі листа орендодавця орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна. У листі вказується на необхідність першочергового використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно для здійснення поліпшень, які збільшують вартість орендованого державного майна.
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 825 від 31.03.2015 }
 
9. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його орендодавцю.
 
10. Після здійснення дозволених орендарю невід'ємних поліпшень орендар надає інформацію орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій, підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.
 
11. Орендодавець зобов'язаний протягом 5 робочих днів після отримання інформації про здійснені поліпшення внести до бази даних інформаційно-пошукової системи "Етап оренда" інформацію про зміст поліпшень, витрати на поліпшення та джерело їх фінансування.
 
Заступник Голови Фонду С.Лєдомська


Інші НПА

Розпорядження Голова ВРУ №636 від 28.04.2015 Про деякі питання дотримання прав, виконання обов\'язків та посилення відповідальності народного депутата України у Верховній Раді України Указ Президент №244 від 27.04.2015 Про невідкладну евакуацію громадян України з території Федеративної Демократичної Республіки Непал Указ Президент №245 від 28.04.2015 Про присвоєння В. Шевальову дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла Указ Президент №246 від 28.04.2015 Про ліквідацію деяких консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України Указ Президент №212 від 24.03.2012 Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації Розпорядження КМУ №404 від 22.04.2015 Про погодження наказу Фонду державного майна від 14 квітня 2015 р. № 541 Розпорядження КМУ №405 від 22.04.2015 Про погодження наказу Фонду державного майна від 14 квітня 2015 р. № 542 Розпорядження КМУ №409 від 29.04.2015 Про виділення коштів для здійснення невідкладної евакуації громадян України з території Федеративної Демократичної Республіки Непал Розпорядження КМУ №402 від 22.04.2015 Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків Розпорядження КМУ №408 від 22.04.2015 Про уповноваження Міністра інфраструктури на підписання Протоколу про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат