Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 1718 від 17.08.2000 Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі

 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
N 1718 від 17.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 вересня 2000 р.
за N 666/4887

Про затвердження положень з питань приватизації майна в
агропромисловому комплексі
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 1153 від 07.06.2013 }

 
З метою забезпечення реалізації завдань, установлених Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженою Законом України "Про Державну програму приватизації" , Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити:
1.1. Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу (додається) .
1.2. Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу (додається).
1.3. Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу (додається) .
{ Підпункт 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 787 від 07.06.2013 }
 
3. Директору Департаменту реформування підприємств агропромислового комплексу Чорноіванову В.В. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. Після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду В.Васильєва.
 
Голова Фонду О.Бондар
Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України
17.08.2000 N 1718
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2000 р.
за N 666/4887
 
Положення
про порядок приватизації несільськогосподарських
підприємств і організацій агропромислового комплексу
 
{ У тексті Положення та додатках до нього слова "відкрите акціонерне товариство" і "статутний фонд" в усіх відмінках та числах замінено відповідно словами "акціонерне товариство" та "статутний капітал" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
Розділ 1. Загальні положення
 
1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна" "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки".
{ Пункт 1 розділу 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
2. Приватизації відповідно до цього Положення підлягають підприємства харчової промисловості, які переробляють сільськогосподарську сировину, підприємства борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, а також сервісні, будівельні, фірмові торговельні, інші несільськогосподарські підприємства й організації агропромислового комплексу, які виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам (надалі - підприємства).
3. Приватизація майна підприємств незалежно від вартості об'єктів приватизації (але не менше необхідної для створення статутного капіталу акціонерного товариства згідно із законодавством України) здійснюється шляхом перетворення їх в акціонерні товариства у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
{ Пункт 3 розділу 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
4. Якщо вартість майна підприємства недостатня для створення акціонерного товариства, то його майно може бути запропоновано для викупу господарському товариству, створеному працівниками цього підприємства та прирівняними до них особами.
 
Розділ 2. Перетворення підприємств, що приватизуються,
у акціонерні товариства
 
1. Проект плану приватизації підприємства розробляється у порядку, визначеному Положенням про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу , затвердженим наказом Фонду державного майна України від 17.08.2000 N 1718.
2. На виконання затвердженого плану приватизації державний орган приватизації приймає рішення одноособово або разом з іншими засновниками про створення на базі майна підприємства, яке приватизується, акціонерного товариства відповідно до Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року N 1099 N 123) (із змінами).
{ Пункт 2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
3. При перетворенні підприємства, яке приватизується, у акціонерне товариство, згідно з планом приватизації, може проводитися його реструктуризація відповідно до положення про порядок проведення реструктуризації підприємств, що затверджується Фондом державного майна України.
4. При проведенні робіт з реструктуризації підприємства, яке приватизується, повинна зберігатися профільність, технологічна єдність виробництв та цілісність майнових комплексів і технологій.
 
Розділ 3. Порядок розміщення акцій
 
1. Орган приватизації на підставі плану розміщення акцій, наведеного у затвердженому плані приватизації, приймає рішення про пільгове розміщення акцій, а саме:
право на пільгове придбання акцій, сума номінальної вартості яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, мають працівники підприємств (організацій) (далі - підприємства), майно яких приватизується, а також прирівняні до них особи. При цьому ціна однієї акції для пільгового продажу встановлюється на рівні половини номінальної вартості акцій; { Абзац другий пункту 1 розділу 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
{ Абзац третій пункту 1 розділу 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
недержавним сільськогосподарським підприємствам передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств, що приватизуються. { Абзац третій пункту 1 розділу 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
{ Абзац четвертий пункту 1 розділу 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
У плані приватизації передбачається відповідна квота для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої їх передачі після приватизації. { Пункт 1 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
Строк розміщення акцій для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, зазначених у плані розміщення акцій, не повинен перевищувати десяти місяців з дня початку їх розміщення. Акції, що безоплатно не передані протягом десяти місяців, підлягають перерозподілу у двомісячний строк серед товаровиробників, які отримали акції під час початкового розподілу, в порядку, визначеному статтею 4 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10.07.2012 }
2. Про прийняте рішення щодо розміщення акцій державний орган приватизації у 10-денний строк надсилає в письмовій формі інформацію про розміщення акцій акціонерного товариства (додаток 1) відповідному органу управління агропромислового комплексу, сільськогосподарським підприємствам, які згідно з планом розміщення акцій мають право на безоплатне отримання акцій, а також підприємству, що приватизується.
{ Пункт 2 розділу 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
3. Для проведення пільгового розміщення акцій орган приватизації створює комісію з продажу акцій (надалі - комісія) відповідно до Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03.07.2000 N 1368 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 428/4649 (надалі - Порядок проведення пільгового продажу акцій ВАТ).
4. Пільговий продаж акцій працівникам підприємства, що приватизується та прирівняним до них особам здійснюється згідно з Порядком проведення пільгового продажу акцій ВАТ .
{ Пункт 4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
{ Пункт 5 розділу 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
{ Пункт 6 розділу 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
{ Пункт 7 розділу 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
{ Пункт 8 розділу 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
5. Комісія готує проекти документів з безоплатної передачі акцій недержавним сільськогосподарським підприємствам, зазначеним у плані приватизації (договорів про безоплатну передачу та актів приймання-передання акцій недержавним сільськогосподарським підприємствам).
Для проведення пільгового розміщення акцій державний орган приватизації створює комісію з продажу акцій відповідно до Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 липня 2000 року N 1368 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за N 428/4649 (із змінами).
{ Пункт 5 розділу 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
6. Орган приватизації в 5-денний термін затверджує протокол засідання комісії про підсумки пільгового продажу акцій. Один примірник затвердженого протоколу орган приватизації передає до акціонерного товариства, а два інших примірники залишає в себе.
 
{ Пункт 7 розділу 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
{ Пункт 8 розділу 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
{ Пункт 9 розділу 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
7. Результати безоплатної передачі акцій недержавним сільськогосподарським підприємствам оформлюються комісією окремим протоколом (додаток 2).
{ Пункт 7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
8. На підставі укладених договорів про безоплатну передачу акцій, договорів купівлі-продажу акцій орган приватизації надає зберігачу розпорядження про виконання облікової операції.
{ Пункт розділу 3 в редакції Наказу Фонду державного майна України N 1153 від 10.07.2012 }
9. Акції, які не були розміщені на пільгових умовах протягом одного року з дня початку їх продажу, реалізуються на загальних підставах відповідно до законодавства України.
{ Пункт 9 розділу 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
10. Відкритий продаж акцій здійснюється способами, визначеними планом приватизації, відповідно до чинного законодавства.
{ Пункт розділу 3 в редакції Наказу Фонду державного майна України N 1153 від 10.07.2012 }
 
Розділ IV. Викуп майна підприємства, що
приватизується
 
1. У разі якщо вартість майна підприємств, зазначених у частині першій статті 2 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" , є недостатньою для формування статутного капіталу акціонерного товариства, приватизація їх майна здійснюється відповідно до цього розділу. Господарське товариство, створене працівниками таких підприємств, має першочергове право на викуп майна.
2. При приватизації майна, яке запропоноване для викупу господарському товариству, створеному працівниками цього підприємства та прирівняними до них особами, комісія з приватизації не створюється і план приватизації не складається.
3. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, встановлюється на підставі Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 .
4. Державний орган приватизації на підставі акта оцінки вартості майна протягом 30 днів розробляє проекти договору купівлі-продажу майна та акта приймання-передачі відповідно до законодавства України.
5. У разі відмови працівників зазначених підприємств від першочергового права на викуп майно приватизується на конкурентних засадах.
{ Розділ 4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
Заступник директора
Департаменту реформування
підприємств АПК В.Коренчук
Додаток 1
до Положення про порядок
приватизації
несільськогосподарських
підприємств і організацій
агропромислового комплексу
 
Інформація
про розміщення акцій акціонерного товариства
_______________________________________________________
(назва товариства)
створеного в процесі приватизації
1. Дані про емітента (акціонерне товариство, що випускає акції)
------------------- ------------------- (код за ЄДРПОУ)
 
__________________________________________________________________
(повна назва юридичної особи) __________________________________________________________________ ----------- ----------- (поштовий індекс)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження емітента)
Орган приватизації пропонує до розміщення ___________________
(вид акцій) акції в кількості _________________ шт.
Номінальна вартість однієї акції ____________ грн. Статутний капітал акціонерного товариства ______________ грн.
Характеристика державного підприємства, на базі якого створено акціонерне товариство:
середньооблікова чисельність працівників _______________ чол. балансовий прибуток за останній рік ____________________ грн. дебіторська заборгованість за останній рік _____________ грн. кредиторська заборгованість за останній рік ____________ грн. обсяг виробленої продукції _____________________________ грн. площа земельної ділянки підприємства __________________ м кв. номенклатура продукції ______________________________________
(найменування основних видів продукції)
2. Акції пропонується одержати:
 
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Безоплатна передача акцій | |з/п|сільськогосподарського |сільськогосподарському | | |підприємства |підприємству | |---+-----------------------------+------------------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
3. Заяви на безоплатне одержання акцій за встановленою державним органом приватизації формою від недержавних сільськогосподарських підприємств приймаються з "__" ______ 20_ р. до "__" ________ 20_ р.
Радгоспи та інші державні сільськогосподарські підприємства безоплатно одержують акції після завершення їх приватизації.
 
4. Заяви на придбання акцій надсилати на адресу:
__________________________________________________________________
(місцезнаходження комісії з продажу акцій емітента) ----------- ----------- (поштовий індекс)
__________________________________________________________________
(адреса - місцезнаходження комісії з продажу акцій)
Голова правління
акціонерного товариства __________________
Головний бухгалтер
акціонерного товариства __________________
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
Заступник директора
Департаменту реформування
підприємств АПК В.Коренчук
{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
Додаток 2
до Положення про порядок
приватизації
несільськогосподарських
підприємств і організацій
агропромислового комплексу
 
Протокол
засідання комісій з продажу акцій акціонерного
товариства

 
"___" _______________ 200_ р. м. _______________
Присутні:
Голова комісії: ________________________________ Члени комісії: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
Порядок денний:
 
Затвердження результатів безоплатної передачі акцій недержавним сільськогосподарським підприємствам відповідно до плану приватизації, затвердженого наказом
_________________________________________________________________,
(назва органу приватизації)
від "___" _______________ 200_ р. N _____.
------------------------------------------------------------------ | N |Назви недержавних|Кількість |Номінальна |Загальна |Примітка | |з/п|с/г підприємств |акцій, шт.|вартість |вартість,| | | | | |акцій, грн.| грн. | | |---+-----------------+----------+-----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-----------------+----------+-----------+---------+---------| |1 | | | | | | |---+-----------------+----------+-----------+---------+---------| |2 | | | | | | |---+-----------------+----------+-----------+---------+---------| |3 | | | | | | |---+-----------------+----------+-----------+---------+---------| |...| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Постановили:
 
1. Затвердити результати безоплатної передачі акцій недержавним сільськогосподарським товаровиробникам.
2. Акції, які не були безоплатно передані недержавним сільськогосподарським підприємствам у встановлені планом приватизації терміни, підлягають перерозподілу у двомісячний строк серед товаровиробників, які отримали акції під час початкового розподілу, в порядку, визначеному статтею 4 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" .
 
Голова ____________________________________________
Секретар ____________________________________________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
Заступник директора
Департаменту реформування
підприємств АПК В.Коренчук
Додаток 3
до Положення про порядок
приватизації
несільськогосподарських
підприємств і організацій
агропромислового комплексу
 
Примірний договір
про безоплатну передачу акцій
 
_________________________________________________________________
(назва акціонерного товариства) _________________________________________________________________
(місце укладення, число, місяць, рік - літерами) _________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження органу приватизації)
в особі ____________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _________________________________________,
(назва документа)
надалі - орган приватизації, та ____________________________,
(назва підприємства)
яке зареєстроване __________________________________________,
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
в особі ____________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _________________________________________,
(назва документа)
надалі - Підприємство (надалі - сторони), уклали цей договір про
нижчевикладене:
1. Предмет договору
 
1.1. Орган приватизації зобов'язується передати Підприємству,
а Підприємство зобов'язується прийняти акції акціонерного
товариства ______________________________________________________,
(повна назва акціонерного товариства)
яке знаходиться за адресою _________________________________, на підставі плану приватизації _____________________________,
(повна назва підприємства)
затвердженого наказом ______________________________________,
(назва органу приватизації)
від "___" _______________ 200_ р. N _____ та сплатити податок на
додану вартість у порядку і на умовах, передбачених чинним
законодавством.
1.2. Вид акцій _____________________________________________. 1.3. Кількість та вартість акцій, що передаються ____________ _________________________________________________________________.
1.4. Номінальна вартість однієї акції _______ грн. 1.5. Податок на додану вартість на безоплатну передачу акцій відповідно до Податкового кодексу України становить
_________________________ (___) гривень.
(сума цифрами і літерами)
2. Передача об'єкта приватизації
 
Передача акцій здійснюється органом приватизації Підприємству за актом приймання-передання.
 
3. Права та обов'язки сторін
 
3.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обов'язків.
3.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
3.3. Сторона, яка порушила зобов'язання цього Договору, повинна усунути ці порушення.
 
4. Обов'язки підприємства
 
Підприємство зобов'язане відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V Податкового кодексу України сплатити податок на додану вартість у розмірі, зазначеному у пункті 1.5 цього Договору.
 
5. Обов'язки органу приватизації
 
Орган приватизації зобов'язаний:
5.1. Передати Підприємству об'єкт приватизації.
5.2. У разі потреби сприяти Підприємству в переоформленні документів на право користування земельною ділянкою.
 
6. Арбітраж
 
Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.
Якщо сторони протягом 20 днів не досягли домовленості, то спірне питання передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
7. Зміни умов договору та його розірвання
 
7.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можлива тільки за згодою сторін.
7.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в письмовій формі.
7.3. Орган приватизації має право, у разі порушення Підприємством умов цього Договору, розірвати Договір у встановленому чинним законодавством порядку.
Договір складено в 4 примірниках, які мають однакову юридичну силу.
 
Місцезнаходження сторін:
 
Орган приватизації: Підприємство:
 
_____________________________ ______________________________ _____________________________ ______________________________ _____________________________ ______________________________ _____________________________ ______________________________
Підписи:
 
від органу приватизації: від Підприємства:
 
____________________________ ____________________________
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна України N 1153 від 10.07.2012 }
 
Заступник директора
Департаменту реформування
підприємств АПК В.Коренчук
{ Додаток 5 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }


Інші НПА

Наказ Фонд державного майна України №1718-a від 17.08.2000 ПОЛОЖЕННЯ про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу Наказ МВС №72 від 23.01.2015 Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України Наказ Мін'юст №1707/5 від 23.06.2011 Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України Наказ Мін'юст №1707/5-a від 23.06.2011 ПОЛОЖЕННЯ про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції Постанова Правління НБУ №333 від 12.08.2003 Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України Постанова Правління НБУ №333-a від 12.08.2003 ТАРИФИ на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України Постанова Правління НБУ №333-b від 12.08.2003 ТАРИФИ на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України Наказ Мін'юст №1228/5 від 19.06.2013 Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя Наказ Мін'юст №1227/5 від 19.06.2013 Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації Наказ Мін'юст №2541/5 від 29.11.2013 Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України