Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 1718-a від 17.08.2000 ПОЛОЖЕННЯ про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу

 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
N 1718 від 17.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 вересня 2000 р.
за N 668/4889
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
17.08.2000 N 1718

 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок приватизації
майна радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств, а також
заснованих на їх базі господарських товариств,
створених членами трудового колективу
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 1153 від 16.01.2015 }

 
{ У тексті Положення та додатках до нього слова "статутний фонд" і "відкрите акціонерне товариство" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "статутний капітал" та "публічне акціонерне товариство" у відповідних відмінках та числах, а абревіатуру "ВАТ" замінено на абревіатуру "ПАТ" згідно з Наказом Фонду державного майна N 892 від 16.06.2009 }

 
I. Загальні положення
 
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна" "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки".
 
1.2. Відповідно до цього Положення приватизації підлягає майно радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств і організацій (далі - радгоспи), а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу, які за основним напрямом своєї господарської діяльності здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції та згідно з національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами), мають коди виду економічної діяльності (КВЕД) від 01.1 до 01.5.
{ Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна N 25 від 16.01.2015 }
 
II. Порядок прийняття рішення про приватизацію
 
2.1. Ініціатива щодо приватизації майна радгоспу може виходити від Фонду державного майна України, регіональних відділень Фонду державного майна України (далі - державні органи приватизації), а також покупців, визнаних такими відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" .
 
2.2. Після включення радгоспу до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, відповідний державний орган приватизації протягом 30 днів повідомляє радгоспи про включення їх до цього переліку та пропонує визначитись із способом приватизації.
 
2.3. Загальні збори (збори уповноважених) працівників радгоспу протягом 30 днів з дня отримання від державного органу приватизації зазначеного повідомлення надають протокол рішення загальних зборів (зборів уповноважених) про вибір способу приватизації.
 
2.4. Заява на приватизацію майна радгоспу подається відповідно до Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01 липня 1997 року N 683 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за N 362/2166 (зі змінами).
 
2.5. Якщо працівники та прирівняні до них особи претендують на приватизацію майна радгоспу на безоплатній основі за прискореною процедурою відповідно до статті 23 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" , то до заяви про приватизацію додатково додаються такі документи:
копія рішення (постанови чи розпорядження) про створення цього радгоспу на базі майна колгоспів та заснованих ними міжгосподарських підприємств без викупу державою майна цих господарств (підприємств);
копія рішення про включення населених пунктів радгоспу до Переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 року N 106 .
 
2.6. За результатами розгляду заяви на приватизацію та документів, що до неї додаються, відповідний державний орган приватизації протягом одного місяця приймає рішення про приватизацію цього радгоспу та визначає процедуру його приватизації.
 
III. Порядок проведення приватизації
 
3.1. У п'ятиденний строк з дня прийняття рішення про приватизацію державний орган приватизації письмово повідомляє про своє рішення адміністрацію та трудовий колектив радгоспу, що приватизується, а також відповідний уповноважений орган управління майном цього радгоспу.
 
3.2. Державний орган приватизації після прийняття функцій управління державним майном радгоспу від уповноваженого органу управління державним майном створює комісію з приватизації підприємства.
 
3.3. Комісія з приватизації створюється відповідно до Положення про комісію з приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 липня 1997 року N 743 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за N 361/2165 (зі змінами).
 
3.4. Комісія з приватизації готує проект плану приватизації на основі типового плану приватизації єдиного майнового комплексу підприємства (додаток до Положення про план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства, затвердженого наказом Фонду державного майна від 01 жовтня 1997 року N 1065 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 28 липня 2000 року N 1572), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 1997 року за N 490/2294 (із змінами) (далі - Типовий план приватизації)).
 
3.5. Проект плану приватизації, розроблений комісією з приватизації, подається для розгляду трудовому колективу. Якщо трудовий колектив підприємства, майно якого приватизується, не погоджується з проектом плану приватизації, розробленим комісією, він може підготувати альтернативний варіант плану та у двотижневий строк подати його до державного органу приватизації.
 
3.6. Підприємства та організації агропромислового комплексу (далі - підприємства), приватизація яких здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України, визначені статтею 25 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" .
 
3.7. У проекті плану приватизації підприємств, що приватизуються на підставі рішення Кабінету Міністрів України, першочергово визначається пакет акцій, що тимчасово залишається у власності держави, а решта акцій підлягає розміщенню відповідно до статей 6 та 7 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" .
 
3.8. У разі перетворення радгоспу в акціонерне товариство план розміщення акцій проекту плану приватизації складається відповідно до розділу VI Типового плану приватизації , у якому додатково зазначаються:
частка недержавних засновників;
безоплатна передача акцій працівникам та прирівняним до них особам;
пільговий продаж акцій працівникам підприємства, прирівняним до них особам та членам сімей трудового колективу, які проживають разом з ними, а також особам, зайнятим у соціальній сфері села;
придбання акцій за власні кошти з розстрочкою платежу до п'яти років.
 
3.9. При перетворенні радгоспу в акціонерне товариство або колективне сільськогосподарське підприємство (далі - КСП) у розділі VII проекту плану приватизації зазначаються:
вартість майна, що підлягає приватизації;
вартість майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства області (Автономної Республіки Крим), відповідно до статті 6 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" ;
кількість працівників підприємства та прирівняних до них осіб на дату оцінки радгоспу;
розмір пакета акцій, що тимчасово залишається у власності держави (для підприємств, приватизація яких здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України);
вартість майна (розмір пакета акцій), що безоплатно передається працівникам та прирівняним до них особам;
розмір та форма платежів за решту майна (акцій).
 
3.10. Приватизація майна радгоспів за прискореною процедурою здійснюється відповідно до статті 23 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" .
 
3.11. Припинення юридичної особи радгоспу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
IV. Перетворення радгоспу в колективне
сільськогосподарське підприємство
 
4.1. У разі якщо загальні збори (збори уповноважених) працівників радгоспу приймають рішення про вибір способу приватизації радгоспу шляхом його перетворення у КСП (оформлене протоколом загальних зборів (зборів уповноважених)), державний орган приватизації відповідно до затвердженого плану приватизації укладає з КСП договір купівлі-продажу або договір про безоплатну передачу майна радгоспу, що приватизується.
 
4.2. КСП за укладеним договором купівлі-продажу або безоплатної передачі майна радгоспу стає правонаступником майнових прав і зобов'язань цього радгоспу з моменту складання акта приймання-передачі майна радгоспу.
 
V. Розміщення акцій акціонерного товариства
 
5.1. Перетворення радгоспу в акціонерне товариство здійснюється відповідно до Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року N 1099 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року N 123) (із змінами).
 
5.2. Державний орган приватизації відповідно до затвердженого плану приватизації укладає з акціонерним товариством:
договір безоплатної передачі акцій;
договір купівлі-продажу акцій за кошти;
договір купівлі-продажу акцій за власні кошти з розстрочкою платежу до п'яти років.
 
5.3. План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення розміщення всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) до розміщення, та оформляється наказом відповідного державного органу приватизації. У разі тимчасового залишення в державній власності пакета акцій план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови розміщення всіх акцій, за винятком тимчасово залишених у власності держави.
 
VI. Особливості приватизації акцій (часток, паїв)
держави у майні підприємств, заснованих на базі
об'єднання майна різних форм власності
та господарських товариств, створених членами
трудового колективу на базі радгоспів
 
6.1. Приватизація акцій (часток, паїв) держави у майні підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та господарських товариств, створених членами трудового колективу на базі радгоспів, здійснюється шляхом їх перетворення в акціонерні товариства.
Засновниками акціонерного товариства виступають державні органи приватизації з боку держави та недержавні засновники (учасники) підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності (господарських товариств, створених членами трудового колективу), відповідно до своїх внесків до статутного капіталу цього товариства.
 
6.2. Якщо сума вартості майна є недостатньою для формування статутного капіталу акціонерного товариства, приватизація державного майна (акцій, частки, паю) здійснюється в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.
 
6.3. Вартість майна господарських товариств, створених членами трудового колективу, в тому числі вартість майна орендаря, визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (із змінами).
 
6.4. Визначення належних державі акцій (часток, паїв) у майні підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, а також акцій (часток, паїв) кожного із засновників цього підприємства здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
6.5. Якщо підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних форм власності, або господарське товариство, створене членами трудового колективу, засноване на базі майна радгоспу, підлягає приватизації на підставі рішення Кабінету Міністрів України, то в проекті плану приватизації визначається пакет акцій, що тимчасово залишається в державній власності.
Проект засновницького договору акціонерного товариства, що створюється на базі підприємства, заснованого на базі об'єднання майна різних форм власності, комісія з приватизації розробляє у порядку, встановленому законодавством про приватизацію.
Укладення договорів у процесі приватизації сільськогосподарських підприємств здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України .
 
{ Положення в редакції Наказу Фонду державного майна N 3101 від 10.07.2012 }
 
Начальник Управління В.Чорноіванов


Інші НПА

Наказ МВС №72 від 23.01.2015 Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України Наказ Мін'юст №1707/5 від 23.06.2011 Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України Наказ Мін'юст №1707/5-a від 23.06.2011 ПОЛОЖЕННЯ про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції Постанова Правління НБУ №333 від 12.08.2003 Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України Постанова Правління НБУ №333-a від 12.08.2003 ТАРИФИ на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України Постанова Правління НБУ №333-b від 12.08.2003 ТАРИФИ на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України Наказ Мін'юст №1228/5 від 19.06.2013 Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя Наказ Мін'юст №1227/5 від 19.06.2013 Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації Наказ Мін'юст №2541/5 від 29.11.2013 Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України Рішення ФГВФО №152 від 23.12.2014 Про затвердження Змін до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку