Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 1996 від 30.10.2001 Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
N 1996 від 30.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2001 р.
за N 956/6147

Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб
для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
N 1374 від 31.07.2002
N 214 від 16.02.2010
N 554 від 23.04.2012 - Наказ втратив чинність
на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952
від 14.06.2012; Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду
державного майна N 2965 від 15.06.2012 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 799 від 21.08.2014 }

 
З метою реалізації вимог статті 15 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 10.06.2013 }
 
1. Затвердити Положення про порядок стажування фізичних осіб для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (додається).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 10.06.2013 }
 
2. Управлінню оцінки майна і фінансово-господарського аналізу (Н. Лебідь) в установленому порядку здійснити реєстрацію вищезазначеного Положення в Міністерстві юстиції України.
 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
Голова Фонду О.Бондар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
30.10.2001 N 1996
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2001 р.
за N 956/6147
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок стажування фізичних осіб для отримання
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
 
{ Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 10.06.2013 }

 
I. Загальні положення
 
1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог Закону України "Про Фонд державного майна України" від 10.06.2013 }
 
Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення: { Пункт 1 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 214 від 16.02.2010 }
 
звіт про оцінку майна - це документ, який відповідає вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 10.06.2013 }
 
навчальний звіт про оцінку майна - це документ, який не має юридичної сили для прийняття управлінських рішень; { Пункт 1 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 214 від 16.02.2010 }
 
стажування оцінювача за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - напрям 3) - складення фізичною особою під час навчання за програмою базової підготовки за напрямом 3 не менше чотирьох навчальних звітів про оцінку з отриманням відповідно до вимог Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231, позитивних рецензій про повну відповідність таких звітів вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; { Пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013 }
 
стажування оцінювача за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 1.8) та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 2.3) - складення фізичною особою під час навчання за програмою базової підготовки за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 не менше двох навчальних звітів про оцінку з отриманням відповідно до вимог Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231, позитивних рецензій про повну відповідність таких звітів вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та позитивних рецензій про повну відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності не менше двох звітів про оцінку, складених таким оцінювачем за попередні періоди, незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки. { Пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013 }
 
Порядок проходження стажування за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3 визначено розділом V цього Положення. { Пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013 }
 
2. Стажування фізичної особи, яка отримала документ про те, що навчалася за відповідним курсом, організовує навчальний заклад, в якому вона проходила навчання за програмою базової підготовки оцінювачів (далі - навчальний заклад). Стажування відбувається протягом одного року.
{ Зміни до пункту 2 розділу I див. в Наказі Фонду державного майна N 554 від 14.06.2012 }
 
3. Стажування оцінювача-стажиста проходить у складі суб'єкта оціночної діяльності (далі - база стажування). База стажування повинна відповідати напряму оцінки майна, відповідно до якої проводилось навчання оцінювача-стажиста за програмою базової підготовки оцінювачів.
{ Зміни до абзацу першого пункту 3 розділу I див. в Наказі Фонду державного майна N 554 від 14.06.2012 }
 
У період стажування оцінювачу-стажисту надається право брати участь у підготовці звітів про оцінку майна під керівництвом керівника стажування або готувати навчальні звіти про оцінку майна під керівництвом керівника стажування. Звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства. { Пункт 3 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 214 від 16.02.2010 }
 
II. Організація стажування та контроль за його
проходженням
 
4. Стажування оцінювача-стажиста організовується навчальним закладом у місячний термін від дати видачі йому посвідчення оцінювача-стажиста.
 
5. Оцінювач-стажист має право самостійно визначати базу стажування, про що в 20-денний термін письмово повідомляє навчальний заклад. До письмового повідомлення додається відповідна письмова згода суб'єкта оціночної діяльності. В інших випадках навчальний заклад самостійно визначає базу стажування.
 
У разі необхідності оцінювач-стажист може проходити стажування у складі декількох баз стажування залежно від напрямів оцінки майна, відповідно до яких проводилася базова підготовка.
{ Зміни до абзацу другого пункту 5 розділу II див. в Наказі Фонду державного майна N 554 від 14.06.2012 }
 
6. З метою забезпечення стажування навчальний заклад зобов'язаний укладати відповідні договори із суб'єктами оціночної діяльності, на базі яких здійснюватиметься стажування.
 
7. Керівником стажування повинен бути оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна відповідно до напряму та спеціалізацій базової підготовки оцінювача-стажиста і працює у складі суб'єкта оціночної діяльності.
{ Пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 10.06.2013 }
 
8. Оцінювач може бути керівником стажування не більше ніж у десяти оцінювачів-стажистів одночасно.
 
9. Керівник стажування та оцінювач-стажист самостійно визначають програму та календарний план стажування. Програма стажування повинна передбачати:
 
участь оцінювача-стажиста у складанні не менше ніж двох звітів про оцінку майна або навчальних звітів про оцінку майна за кожною спеціалізацією в межах напряму оцінки майна, за якою проводилась базова підготовка оцінювача-стажиста; { Абзац другий пункту 9 розділу II в редакції Наказу Фонду державного майна N 214 від 16.02.2010 }
{ Зміни до абзацу другого пункту 9 розділу II див. в Наказі Фонду державного майнаіз змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 14.06.2012 }
 
закріплення знань положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна;
 
напрацювання практичних навичок із застосуванням методичних підходів з оцінки майна тощо.
 
10. Контроль за проходженням оцінювачем-стажистом стажування здійснює навчальний заклад. Форми контролю за проходженням стажування визначаються навчальним закладом самостійно.
 
11. Для складання кваліфікаційного іспиту оцінювач-стажист надає на розгляд Екзаменаційної комісії:
{ Зміни до абзацу першого пункту 11 розділу II див. в Наказі Фонду державного майна N 554 від 14.06.2012 }
 
перелік звітів про оцінку майна, у підготовці яких він брав участь (завірений керівником стажування);
 
звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна за кожною спеціалізацією в межах напряму оцінки майна, за якою проводилось навчання оцінювача-стажиста за програмою базової підготовки оцінювачів.
{ Розділ II доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Фонду державного майна N 1374 від 16.02.2010 }
 
III. Вимоги до стажування та наслідки його проходження
 
12. Оцінювач-стажист складає звіт з виконання програми стажування, у якому фіксуються виконання календарного плану стажування, а також оцінка керівником стажування рівня засвоєння знань та практичних навичок оцінювачем-стажистом.
 
13. Самостійне проведення оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна оцінювачем-стажистом до одержання ним кваліфікаційного свідоцтва оцінювача забороняється.
 
Звіти з оцінки майна, у складанні яких брав участь оцінювач-стажист під час стажування, підписуються керівником стажування, іншими оцінювачами, що проводили оцінку майна, оцінювачем-стажистом та оформлюються відповідно до вимог законодавства.

 
{ Абзац третій пункту 13 розділу III виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 214 від 16.02.2010 }

 
14. Керівник стажування після завершення терміну стажування дає оцінювачу-стажисту рекомендацію. Рекомендація може бути позитивною або негативною.
 
Позитивною рекомендацією є рекомендація, що містить позитивний висновок керівника стажування щодо можливості самостійного здійснення оцінювачем-стажистом практичної діяльності з оцінки майна.
 
Негативною рекомендацією є рекомендація, що містить висновок про неможливість самостійного здійснення практичної діяльності з оцінки майна оцінювачем-стажистом. Негативна рекомендація повинна відображати конкретні зауваження до рівня теоретичних знань та практичних навичок оцінювача-стажиста, виконання ним програми та календарного плану стажування.
 
15. Рекомендація повинна містити таку інформацію:
 
- прізвище, ім'я та по батькові оцінювача-стажиста;
 
- назву й адресу бази стажування;
 
- коротку характеристику рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок оцінювачем-стажистом, а також зауваження, які виникли під час стажування;
 
- висновок щодо можливості (або неможливості) самостійного здійснення оцінювачем-стажистом практичної діяльності з оцінки майна.
 
16. Рекомендація підписується керівником стажування та скріплюється печаткою суб'єкта оціночної діяльності і подається разом з програмою стажування, календарним планом, звітом з виконання календарного плану та копіями звітів про оцінку майна або копіями навчальних звітів про оцінку майна до навчального закладу.
{ Пункт 16 розділу III в редакції Наказу Фонду державного майна N 214 від 16.02.2010 }
 
17. У разі отримання негативної рекомендації керівника стажування оцінювач-стажист до складання кваліфікаційного іспиту не допускається. За письмовою заявою оцінювача-стажиста навчальний заклад має право продовжити стажування за умови незмінності керівника стажування.
 
IV. Зміни в порядку стажування
 
18. Зміна бази стажування та (або) керівника стажування відбувається за таких підстав:
 
ліквідації або реорганізації суб'єкта оціночної діяльності;
 
письмової відмови суб'єкта оціночної діяльності;
 
письмової відмови керівника стажування;
 
виникнення обставин непереборної сили на строк понад один місяць, що унеможливлюють виконання всіх вимог, що висуваються для організації стажування;
 
звільнення керівника стажування.
 
19. Про наявність підстав для зміни бази стажування та (або) керівника стажування оцінювач-стажист письмово повідомляє навчальний заклад та надає належним чином оформлений документ, що є підставою для зміни бази стажування (керівника стажування). Навчальний заклад зобов'язаний протягом двадцяти днів організувати стажування оцінювача-стажиста на іншій базі стажування (в іншого керівника стажування), у тому числі з урахуванням пропозицій оцінювача-стажиста.
 
20. Термін стажування автоматично подовжується на термін його затримки від дати виникнення підстав зміни бази стажування до дати початку стажування на новій базі.
 
У разі зміни керівника стажування без зміни бази стажування подовження терміну стажування не відбувається.
 
21. Зміна бази стажування та (або) керівника стажування за інших підстав не допускається.
 
22. Навчальний заклад надає екзаменаційній комісії довідку про будь-які із зазначених змін, що відбувалися протягом терміну стажування оцінювача-стажиста.
 
V. Організація стажування оцінювачів-стажистів для
отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за
спеціалізацією 1.8, спеціалізацією 2.3 та напрямом 3
 
23. Стажування оцінювача-стажиста для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 відбувається шляхом складення оцінювачем-стажистом під час навчання за програмою базової підготовки за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 не менше двох навчальних звітів про оцінку з отриманням рецензій, що містять висновки відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна, майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440 (далі - Національний стандарт N 1), та отриманням не менше двох рецензій, що містять висновки відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту N 1 на звіти про оцінку, складені таким оцінювачем за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки.
 
24. Стажування оцінювача-стажиста за напрямом 3 відбувається шляхом складення оцінювачем-стажистом під час навчання за програмою базової підготовки за напрямом 3 не менше чотирьох навчальних звітів про оцінку з отриманням рецензій, що містять висновки відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту N 1 .
 
25. Рецензування навчальних звітів про оцінку та звітів про оцінку за попередні періоди здійснюють рецензенти-оцінювачі, які мають не менш як дворічний досвід провадження практичної оціночної діяльності з проведення оцінки майна незалежно від напряму (спеціалізації) та працюють у Фонді державного майна України або залучені Фондом державного майна України зі складу інших суб’єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 та/або напрямом 3 для здійснення рецензування.
 
26. З метою отримання рецензії оцінювач-стажист надсилає до Фонду державного майна України необхідну кількість навчальних звітів та звітів про оцінку майна за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки разом із супровідним листом довільної форми.
 
27. Звіти про оцінку майна за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки Фонд державного майна України передає до Екзаменаційної комісії для забезпечення організації рецензування.
 
28. Строк рецензування навчальних звітів та звітів про оцінку майна за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки не може перевищувати 30 днів з дати отримання відповідних матеріалів.
 
29. Перелік суб’єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 та/або напрямом 3, зі складу яких Фонд державного майна України залучає оцінювачів для проведення рецензування, затверджується наказом Фонду державного майна України та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.
{ Положення доповнено новим розділом V згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013 }
 
VI. Прикінцеві положення
 
30. Навчальний заклад протягом десяти днів з дати визначення бази стажування та керівників стажування оцінювачів-стажистів (крім випадків, визначених розділом V цього Положення) надає довідку про організацію їх стажування до Фонду державного майна України. У довідці зазначаються прізвища, ім'я та по батькові оцінювачів-стажистів; напрями оцінки майна, що зазначені в посвідченні оцінювача-стажиста; прізвища, ім'я та по батькові керівників стажування з указівкою їх кваліфікаційних свідоцтв (номер, дата видачі, ким видане, напрями оцінки майна); реквізити бази стажування.
{ Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 554 від 10.06.2013 }
 
31. Утручання будь-яких сторонніх осіб в організацію стажування та його проходження не допускається.
 
Фонд державного майна України та навчальні заклади сприяють вирішенню спірних питань з організації стажування оцінювачів-стажистів.
 
Начальник Управління оцінки майна
та фінансово-господарського аналізу Н.Лебідь


Інші НПА

Наказ Фонд державного майна України №795 від 10.06.2013 Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства Наказ Фонд державного майна України №1585/1 від 31.10.2011 Про затвердження Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв Постанова Правління НБУ №45 від 14.02.2007 Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні Ухвала КСУ №96 від 12.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Грушко Людмили Василівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України Ухвала КСУ №95 від 12.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Державної фіскальної служби України щодо офіційного тлумачення положень пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України у системному зв\'язку з положеннями підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14, пункту 187.1 статті 187 цього кодексу Ухвала КСУ №94 від 11.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Буряка Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту \"а\" частини першої статті 16 Закону України \"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб\" у системному зв\'язку з положеннями його частини першої, пункту \"а\" частини четвертої та частини шостої статті 30 Ухвала КСУ №16 від 04.02.2014 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Рудова Олександра Олександровича щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України Закон України ВРУ №1065-VI від 05.03.2009 Про Загальнодержавну програму \"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини\" на період до 2016 року Закон України ВРУ №104/98 від 10.02.1998 Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів Указ Президент №936 від 16.12.2014 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року