Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова Центрвиборчком № 949 від 15.09.2014 Про Порядок навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

Відповідно до пунктів 2 - 4 частини другої статті 30, частини першої статті 51 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 11 статті 17, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (додається).

2. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській радам, обласним, Київській міській державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома відповідно селищних, районних у містах, міських, районних рад, районних у місті Києві та районних державних адміністрацій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ

 


Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 вересня 2014 року № 949

ПОРЯДОК
навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

Цей Порядок на виконання вимог пунктів 3, 4 частини другої статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) визначає процедуру організації проведення навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.

1. Навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (далі - навчання) проводиться з метою набуття ними знань та навичок, необхідних для здійснення на належному рівні повноважень відповідно члена окружної, дільничної виборчої комісії під час організації підготовки та проведення виборів народних депутатів України.

2. Навчання членів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (далі - окружна виборча комісія) організовує Центральна виборча комісія.

Навчання членів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (далі - дільнична виборча комісія) організовує відповідна окружна виборча комісія.

3. Навчання може проводитися:

- вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти (університетами, академіями, інститутами, центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій тощо), які мають відповідні ліцензії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти на право здійснення освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за напрямами (спеціальностями), найбільш наближеними для забезпечення фахового проведення навчання (правознавство, державне управління, державна служба, місцеве самоврядування тощо) (далі - заклади освіти);

- громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу, зареєстрованими в установленому законом порядку;

- міжнародними організаціями в рамках надання міжнародної технічної допомоги відповідно до чинного законодавства України.

У разі необхідності навчання керівного складу або усіх членів окружних виборчих комісій може проводитися Центральною виборчою комісією за розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії.

У разі неможливості проведення навчання членів дільничних виборчих комісій закладами освіти, громадськими та міжнародними організаціями таке навчання проводиться окружною виборчою комісією за її рішенням. Центральна виборча комісія забезпечує відповідну окружну виборчу комісію необхідними методичними рекомендаціями щодо проведення відповідного навчання.

4. Заклади освіти та громадські організації проводять навчання на підставі договорів про співробітництво, укладених із Центральною виборчою комісією або відповідною окружною виборчою комісією.

Окружна виборча комісія може укласти договір про співробітництво щодо навчання членів дільничних виборчих комісій лише після його погодження із членом Центральної виборчої комісії, відповідальним згідно з розподілом обов’язків за здійснення заходів щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів, для чого письмово інформує Центральну виборчу комісію про намір укласти договір про співробітництво та надає проект відповідного договору.

Міжнародні організації проводять навчання в рамках надання міжнародної технічної допомоги на підставі протоколів, планів співпраці, складених відповідною міжнародною організацією та Центральною виборчою комісією.

5. Навчання проводиться під час підготовки проведення виборів народних депутатів України у формі лекцій, нарад-семінарів, практичних занять тощо.

6. Навчання проводиться за графіком, робочим планом та навчальною програмою.

У разі проведення навчання закладами освіти та громадськими організаціями на підставі договорів про співробітництво, укладених із Центральною виборчою комісією, а також міжнародними організаціями в рамках надання міжнародної технічної допомоги графік навчання складається за погодженням із членом Центральної виборчої комісії, визначеним куратором відповідного регіону. Робочий план та навчальна програма погоджуються із членом Центральної виборчої комісії, відповідальним згідно з розподілом обов’язків за здійснення заходів щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів.

У разі проведення навчання закладами освіти та громадськими організаціями на підставі договорів про співробітництво, укладених із окружною виборчою комісією, графік навчання, робочий план та навчальна програма погоджуються із окружною виборчою комісією. У такому випадку та в разі проведення навчання окружною виборчою комісією відповідні матеріали надсилаються до Центральної виборчої комісії.

7. Навчальна програма розробляється на основі Типової програми навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях, що затверджується Центральною виборчою комісією.

8. Заклади освіти, відповідні громадські та міжнародні організації, які проводили навчання членів окружних виборчих комісій, не пізніше ніж на третій день після його проведення надають Центральній виборчій комісії відомості щодо членів окружних виборчих комісій, які фактично пройшли навчання.

Окружні виборчі комісії не пізніше ніж на третій день після проведення навчання членів дільничних виборчих комісій надають Центральній виборчій комісії відомості щодо членів дільничних виборчих комісій, які фактично пройшли навчання.

9. Навчання може здійснюватися шляхом самоосвіти. З метою проведення такого навчання Центральна виборча комісія розробляє курс дистанційного навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій і забезпечує доступ до нього, а також до інших навчальних матеріалів і нормативно-правових актів з питань підготовки та проведення виборів народних депутатів України в системі онлайн-навчання.

10. Центральна виборча комісія забезпечує окружні та дільничні виборчі комісії Законом України "Про вибори народних депутатів України", збірниками нормативних актів Комісії та іншими методичними матеріалами з питань виборів народних депутатів України.

11. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють в організації проведення навчання, надають і облаштовують для цього необхідні приміщення.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШІнші НПА

Постанова Центрвиборчком №938 від 15.09.2014 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №925 від 12.09.2014 Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Любоненка Ю.В. Постанова Центрвиборчком №922 від 12.09.2014 Про особу, яка вважається виключеною з виборчого списку кандидатів у народні депутати України Політичної партії "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №932 від 12.09.2014 Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №921 від 12.09.2014 Про реєстрацію представника Політичної партії "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №920 від 12.09.2014 Про реєстрацію представника Комуністичної партії України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №917 від 11.09.2014 Про затвердження середніх норм видатків виборчих комісій на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №909 від 11.09.2014 Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Халімончука В.М. Постанова Центрвиборчком №885 від 09.09.2014 Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів Постанова Центрвиборчком №18 від 26.01.2012 Про вимоги до приміщень окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, норми забезпечення виборчих комісій обладнанням, інвентарем, транспортними засобами і засобами зв’язку, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України