Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова Центрвиборчком № 965 від 16.09.2014 Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

З метою забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України, відповідно до частини першої статті 6, частини восьмої статті 59, статті 63, частини четвертої статті 80, частин двадцять першої, двадцять третьої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 2, 11 - 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року (додається).

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ

 


Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 16 вересня 2014 року № 965

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України під час голосування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

1. Частиною першою статті 6 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) встановлено, що громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

За змістом частини третьої статті 63 Закону виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об’єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією, зобов’язані дотримуватися об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації.

2. Відомості про кандидатів у народні депутати України (далі - кандидати у депутати) та про політичні партії, які висунули виборчі списки кандидатів у депутати від політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, зазначаються у рішенні Центральної виборчої комісії щодо реєстрації кандидатів у депутати, у виборчому списку політичної партії та переліку кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, що публікуються в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", в інформаційних плакатах політичних партій та кандидатів у депутати, виборчих бюлетенях, а також в інформації про кандидатів у депутати, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, на підставі документів, поданих до Комісії для реєстрації.

Таким чином, відповідальність за достовірність та точність відомостей у документах, поданих до Комісії для реєстрації кандидатів у депутати, несуть відповідні суб’єкти виборчого процесу.

3. Враховуючи, що відомості про кандидатів у депутати та про політичні партії, які висунули виборчі списки кандидатів у депутати від політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, є важливою складовою частиною інформації, на підставі якої виборці формують свою волю та виявляють її при голосуванні, внесення до таких відомостей змін, а також виправлення технічних помилок, виявлених Комісією в її рішеннях про реєстрацію кандидатів у депутати, здійснюються шляхом прийняття відповідних постанов Комісії.

З метою забезпечення достовірності відомостей про кандидатів у депутати та про політичні партії, які висунули виборчі списки кандидатів у депутати від політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, такі рішення приймаються Центральною виборчою комісією з власної ініціативи (у разі виявлення технічних помилок) та за зверненнями відповідних суб’єктів - центральних керівних органів політичних партій, визначених їх статутами, кандидатів у депутати, інших осіб (далі - суб’єкти звернення).

4. Уся інформація, подана до Комісії суб’єктами звернення, береться Комісією до уваги і в разі встановлення невідповідності відомостей у поданих до Комісії для реєстрації кандидатів у депутати документах, після прийняття Комісією рішень про їх реєстрацію (зокрема, щодо освіти, посади (заняття), місця роботи, партійності, місця постійного проживання, суб’єкта висування окремого кандидата тощо, а також щодо політичних партій, які висунули виборчі списки кандидатів у депутати від політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі) до таких рішень можуть вноситися відповідні зміни.

5. Згідно з частиною восьмою статті 59, частинами двадцять першою, двадцять третьою статті 107 Закону перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, оприлюднюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніш як у семиденний строк після закінчення реєстрації (до 7 жовтня 2014 року включно), інформаційні плакати політичних партій, кандидатів у депутати виготовляються не пізніш як за десять днів до дня виборів (до 15 жовтня 2014 року включно), форма, колір і текст виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному багатомандатному та в одномандатних виборчих округах затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування (до 1 жовтня 2014 року включно).

6. З метою недопущення порушення визначених Законом строків оприлюднення інформації про зареєстрованих кандидатів у депутати, виготовлення інформаційних плакатів політичних партій та кандидатів у депутати, а також виборчих бюлетенів, забезпечення при цьому достовірності та об’єктивності інформації про кандидатів у депутати та про політичні партії, які висунули виборчі списки кандидатів у депутати від політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, усі звернення стосовно уточнення відомостей про них розглядаються Центральною виборчою Комісією до 30 вересня 2014 року включно.

Інформація, що міститься у зверненнях, стосовно уточнення відомостей про кандидатів у депутати та про політичні партії, які висунули виборчі списки кандидатів у депутати від політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, що надійшли до Комісії після 29 вересня 2014 року, береться Комісією до відома. Рішення про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати за такими зверненнями не приймаються.

7. Для підготовки рішень за результатами розгляду звернень суб’єктів звернення Центральна виборча комісія у межах своїх повноважень та у спосіб, визначений законом, вивчає додані до звернень документи щодо встановлення підстав для внесення змін до постанов Комісії про реєстрацію кандидатів у депутати.

8. Про рішення, прийняте Центральною виборчою комісією за результатами розгляду звернення, або про взяття нею звернення до відома повідомляються відповідні суб’єкт звернення та кандидат у депутати.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШІнші НПА

Постанова Центрвиборчком №964 від 16.09.2014 Про Роз’яснення щодо виготовлення іменних запрошень на вибори народних депутатів України Постанова Центрвиборчком №953 від 16.09.2014 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №949 від 15.09.2014 Про Порядок навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України Постанова Центрвиборчком №938 від 15.09.2014 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №925 від 12.09.2014 Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Любоненка Ю.В. Постанова Центрвиборчком №922 від 12.09.2014 Про особу, яка вважається виключеною з виборчого списку кандидатів у народні депутати України Політичної партії "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №932 від 12.09.2014 Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №921 від 12.09.2014 Про реєстрацію представника Політичної партії "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №920 від 12.09.2014 Про реєстрацію представника Комуністичної партії України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №917 від 11.09.2014 Про затвердження середніх норм видатків виборчих комісій на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року