Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4 ЗУ Про аграрні розписки від 19.07.2017


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про аграрні розписки
Стаття 4. Форма товарної аграрної розписки і вирішення спорів про якість сільськогосподарської продукції

Товарні аграрні розписки складаються в письмовій формі на бланку, підлягають нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), якщо інше не передбачено цим Законом.

Товарна аграрна розписка має містити такі обов’язкові реквізити:

1) назва - "Товарна аграрна розписка";

2) строк поставки сільськогосподарської продукції;

3) реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою;

4) предмет - зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції, визначення її кількості та якості. Формули перерахунку кількості сільськогосподарської продукції у разі поставки сільськогосподарської продукції іншої якості;

5) умови та місце поставки сільськогосподарської продукції;

6) опис предмета застави, у тому числі інформація щодо кількості заставленого рухомого майна, кадастрового номера, місця розташування, правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції;

7) дата та місце видачі;

8) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис - для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи - для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.

Боржник та кредитор можуть домовитися про включення до тексту товарної аграрної розписки додаткових умов, що не суперечать положенням цього Закону.

Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є аграрною розпискою.

Якість сільськогосподарської продукції - предмета аграрної розписки визначається боржником і кредитором за взаємною згодою на підставі державних стандартів України, технічних умов, технічних регламентів, класифікаторів, чинних в Україні на день видачі аграрної розписки.

У разі якщо на день виникнення спору щодо якості продукції погоджена боржником та кредитором за аграрною розпискою експертна установа не має відповідно до закону повноважень здійснювати необхідні експертизи, боржник та кредитор за взаємною згодою можуть обрати іншу експертну установу, яка має відповідні повноваження.

У разі недосягнення боржником і кредитором згоди щодо експертної організації спір вирішується в судовому порядку.


Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті