Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про благодійництво від 16.09.1997 № 531/97-ВР


Втратив чинність


Про благодійництво та благодійні організації
Стаття 8. Державна реєстрація благодійної організації

Благодійна організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих благодійних організацій, а також відділень всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій - відповідними місцевими органами виконавчої влади.

За державну реєстрацію благодійної організації вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не може бути більшим 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. від 07.03.2002 )

Для державної реєстрації благодійної організації подаються такі документи: заява засновників чи їх уповноважених, статут , протокол установчих зборів , відомості про засновників та органи управління благодійної організації, відомості про місцеві відділення благодійної організації, документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію.

{ Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2258-VI від 18.05.2010 }

Заява про державну реєстрацію благодійної організації розглядається в двомісячний термін з дня подання всіх необхідних документів. Про результати розгляду у 10-денний термін повідомляється заявнику. Орган, який здійснює державну реєстрацію, може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. За результатами розгляду заяви приймається рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації. Після державної реєстрації благодійної організації засновникам видається свідоцтво про реєстрацію за зразком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Зареєстрована благодійна організація вноситься до реєстру благодійних організацій, що ведеться органом, який здійснює державну реєстрацію, з присвоєнням відповідного номера. Порядок ведення реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Дані реєстру щодо благодійних організацій, які зареєстровані Міністерством юстиції України, оприлюднюються в офіційних виданнях.

Благодійна організація зобов'язана після отримання свідоцтва про державну реєстрацію у місячний термін стати на облік у податкових органах за її місцезнаходженням.

Про зміни у статутних документах або структури власності юридичних осіб - засновників благодійна організація повідомляє у 10-денний термін до реєструючого органу з доданням відповідних підтвердних документів.

{ Частина дев'ята статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2258-VI від 18.05.2010 }

Рішення про державну реєстрацію благодійної організації може бути анульоване в судовому порядку у разі встановлення реєструючим органом факту фальсифікації установчих документів або ненадання/несвоєчасного надання повідомлення про зміни у статутних документах або структури власності юридичної особи - засновника або за наявності особи, яка здійснює прямий або опосередкований вплив на юридичну особу - засновника та/або одержує значну частину прибутку від її діяльності, що внесена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

{ Частина десята статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2258-VI від 18.05.2010 }

Реєстрація декількох благодійних організацій під однією і тією ж назвою не допускається.

У випадку, коли з заявою про державну реєстрацію звертаються благодійні організації, що мають одну і ту ж назву, перевага надається благодійній організації, яка першою подала заяву про реєстрацію.

Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті