Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про благодійну діяльність та благодійні організації від 05.07.2012 № 5073-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про благодійну діяльність та благодійні організації
Прикінцеві положення

Розділ VII 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Набрання чинності цим Законом не потребує перереєстрації благодійних організацій, які були зареєстровані до дня набрання чинності цим Законом.

2-1. Реєстр волонтерів антитерористичної операції формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції благодійник - фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених цим пунктом, забороняється.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про благодійництво та благодійні організації"(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 46, ст. 292; 2002 р., № 32, ст. 220; 2010 р., № 29, ст. 392; 2011 р., № 42, ст. 435).

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у статті 131 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

у частині першій слова "членські благодійні організації" замінити словами "благодійні товариства";

частину другу виключити;

у частині четвертій слова "статуту (положення), що затверджується" замінити словами "установчих документів, що затверджуються";

у частині п’ятій слова "статутних цілей та завдань" замінити словами "цілей, визначених установчими документами";

у частині шостій слова "законом про благодійництво та благодійні організації" замінити словами "Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

2) у підпункті 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):

в абзаці першому слова "про благодійництво" замінити словами "про благодійну діяльність";

в абзаці третьому слова "за основними напрямами, визначеними статтею 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" замінити словами "за цілями, визначеними статтею 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

в абзаці восьмому слова "за напрямами, передбаченими статтею 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" замінити словами "за цілями, передбаченими статтею 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

3) у Законі України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2005 р., № 34, ст. 442):

у статті 1:

в абзаці третьому слова "статті 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" замінити словами "статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

у пункті "б" абзацу п’ятого слова "Законом України "Про благодійництво та благодійні організації" замінити словами "Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

у статті 2 слова "Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" замінити словами "Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

4) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст.263 із наступними змінами):

у статті 3:

у частині другій слова "благодійних організацій" виключити;

у частині третій слова "благодійні організації" виключити;

у частині четвертій слова "благодійних організацій" виключити;

у статті 10:

частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації благодійної організації";

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів благодійних організацій не справляється";

абзац шостий частини першої статті 29 доповнити словами "якщо інше не встановлено цим Законом".

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

6. Рекомендувати Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти щодо благодійної діяльності;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів щодо спрощеного валютного регулювання благодійних пожертв валютних цінностей на лікування осіб із тяжкими хворобами.


Стаття 1 ...26 27 Прикінцеві положення

Перейти до статті