Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 30 ЗУ Про ЦВК від 30.06.2004 № 1932-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про ЦВК
Стаття 30. Підстави та порядок припинення повноважень члена Комісії

1. Повноваження члена Комісії припиняються у зв’язку з прийняттям рішення Верховною Радою України про звільнення його з посади.

{Частину другу статті 30 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

2. Закінчення строку повноважень члена Комісії є підставою для звільнення його з посади.

3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково шляхом звільнення його з посади з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.

4. Підставами дострокового припинення повноважень члена Комісії є:

1) особиста заява про складення повноважень;

2) досягнення шістдесятип'ятирічного віку;

3) припинення громадянства України;

4) вибуття на постійне місце проживання за межі України;

5) недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами діяльності, встановлених частинами третьою, п'ятою статті 7 цього Закону;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) визнання недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

8) порушення членом Комісії присяги;

9) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я.;

10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

5. У разі смерті члена Комісії його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

{Частина п'ята статті 30 в редакції Закону № 1184-VII  від 08.04.2014}

6. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади з підстав, передбачених пунктами 2-10 частини четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії Президенту України.

7. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії щодо Голови Комісії з підстав, передбачених пунктами 2-10 частини четвертої та частиною п'ятою цієї статті, вноситься заступником Голови Комісії Президенту України.

8. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади з підстав, передбачених пунктами 6 і 10 частини четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії або заступником Голови Комісії Президентові України у триденний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

9. При виникненні підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, Президент України у тридцятиденний термін вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії.

10. Верховна Рада України за результатами розгляду подання Президента України щодо дострокового припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії приймає відповідне рішення.

{Частина десята статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014}

11. Президент України завчасно, але не пізніш як через 30 днів з дня припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії подає до Верховної Ради України кандидатуру особи, що пропонується на посаду члена Комісії замість вибулого.

{Частина одинадцята статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014}

{Частину дванадцяту статті 30 виключено на підставі Закону № 1184-VII від 08.04.2014}


Стаття 1 ...28 29 30 31 31‑1 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті