Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 11 ЗУ Про державне регулювання ринку цінних паперів від 30.10.1996 № 448/96-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за:

1) розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку -

у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

2) здійснення діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності, -

у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації -

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) несвоєчасне надання інформації інвесторам в цінні папери на їх письмовий запит -

у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

    у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації -

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів -

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

7) неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку -

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8) невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів -

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9) порушення Центральним депозитарієм цінних паперів або депозитарною установою порядку провадження депозитарної діяльності, що призвело до втрати інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку -

у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
{ Пункт 9 частини першої статті 11 в редакції Закону N 5178-VI від 06.07.2012 }

{ Пункт 10 частини першої статті 11 виключено на підставі Закону N 5178-VI від 06.07.2012 }

11) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, визначені цим Законом - { Абзац перший пункту 11 статті 11 в редакції Закону N 3267-VI від 21.04.2011 }

у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, -

у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;
{ Пункт 12 частини першої статті 11 в редакції Закону N 3306-VI від 22.04.2011 }

13) невиконання умов проспекту цінних паперів, затвердженого у встановленому порядку, - { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3461-VI від 02.06.2011 }

у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3461-VI від 02.06.2011 }

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3461-VI від 02.06.2011 }

у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3461-VI від 02.06.2011 }

14) розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

у розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти відсотків вартості розміщеної реклами. { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами; { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

15) неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, - { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної реклами. { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості розміщеної реклами; { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

16) розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами. { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості розміщеної реклами; { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

17) неподання депозитарною установою депоненту виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України, -
{ Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5178-VI від 06.07.2012 }

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5178-VI від 06.07.2012 }

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5178-VI від 06.07.2012 }

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5178-VI від 06.07.2012 }

{ Абзац частини першої статті 11 виключено на підставі Закону N 3267-VI від 21.04.2011 }

Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може зупиняти або анулювати ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, яку було видано такому професійному учаснику фондового ринку.

Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може анулювати свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації фондового ринку, яке було видано такому об'єднанню.
{ Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005; в редакції Закону N 801-VI від 25.12.2008 }

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.

У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. { Частина третя статті 11 в редакції Законів N 642/97-ВР від 18.11.97, N 2258-VI від 18.05.2010 }

Про накладення штрафів на комерційні банки Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триденний термін.


Стаття 1 ...10 10‑1 11 11‑1 11‑2 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті