Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про державний матеріальний резерв № 51/97-ВР від 24.01.1997


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про державний матеріальний резерв
Стаття 8. Формування і розміщення замовлень на поставку матеріальних цінностей до державного резерву

1. Поставка матеріальних цінностей до державного резерву і розміщення замовлень на їх поставку на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності здійснюються в основному на підставі замовлень на поставку продукції для державних потреб з наступним відшкодуванням усіх витрат відповідальних зберігачів. У разі потреби для забезпечення виконання встановлених обсягів накопичення запасів державного резерву центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, приймає рішення про закупівлю матеріальних цінностей.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 424-V від 01.12.2006, N 2289-VI від 01.06.2010, N 922-VIII від 25.12.2015 - щодо введення в дію зміни див. пункт 1 розділу IX Закону N 922-VIII від 25.12.2015 }

2. Для підприємств, установ і організацій, заснованих повністю або частково на державній власності (державні підприємства, установи і організації, акціонерні товариства, у статутному фонді яких контрольний пакет акцій належить державі, орендні підприємства, засновані на державній власності), а також для суб'єктів господарської діяльності всіх форм власності, визнаних відповідно до законодавства України монополістами, державне замовлення на поставку продукції є обов'язковим, якщо виконання його не завдає їм збитків.

3. Державним замовником на поставку матеріальних цінностей до державного резерву є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, а державними замовниками на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву є також інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, уповноважені на це Президентом України.
{ Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву:
розробляє пропозиції до проекту Державного бюджету України на наступний рік у частині структури видатків на забезпечення функціонування системи державного резерву;
провадить вибір постачальників матеріальних цінностей до державного резерву для укладення з ними державних контрактів (договорів); { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 }

{ Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 }

укладає державні контракти (договори) на поставку матеріальних цінностей до державного резерву; { Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 }
здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України заходи із стабілізації ринку стратегічно важливих видів продукції в разі виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на внутрішньому ринку; ( Пункт 4 статті 8 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 1713-IV від 12.05.2004 )
здійснює розрахунки з постачальниками за матеріальні цінності, що поставляються до державного резерву за державним контрактом (договором), та може вилучати торгову надбавку;
несе відповідальність за поставку, закладення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву; за відпуск матеріальних цінностей з державного резерву у зв'язку з їх освіженням (поновленням), заміною і в порядку тимчасового позичання;
має право застосовувати фінансові санкції, передбачені статтею 14 цього Закону.

{ Пункт 5 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 }

6. Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, щодо порядку і умов поставки (закладення), зберігання і відпуску матеріальних цінностей державного резерву, зареєстровані в порядку, встановленому законом, є обов'язковими для міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, постачальників і відповідальних зберігачів незалежно від форм власності.
{ Частина шоста статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }


Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...18

Перейти до статті