Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 30 ЗУ Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про дошкільну освіту
Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти 

1. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу.

3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідно становить:

вихователя групи загального типу - 30 годин;

вихователя інклюзивної групи, групи компенсуючого типу - 25 годин;

{Абзац третій частини третьої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

асистента вихователя інклюзивної групи - 36 годин

{Частину третю статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

соціального педагога - 40 годин;

практичного психолога - 40 годин;

практичного психолога закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу та з інклюзивними групами - 20 годин;

{Абзац сьомий частини третьої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

музичного керівника - 24 години;

інструктора з фізкультури - 30 годин;

вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда - 20 годин;

керівник гуртка - 18 годин

{Частину третю статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

вихователя-методиста - 36 годин

на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладу дошкільної освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників закладів дошкільної освіти здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

4. Педагогічні працівники мають право на додаткову оплачувану відпустку. Тривалість відпустки помічників вихователів закладів дошкільної освіти становить 28 календарних днів. Окремим категоріям працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України.


Стаття 1 ...28 29 30 31 32 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті