Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про доступ до публічної інформації вiд 13.01.2011 № 2939-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про доступ до публічної інформації
Прикінцеві положення

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення
(
,
) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
у статті 212-3:
частину першу після слів "Про інформацію" (
)
доповнити словами "Про доступ до публічної інформації";
примітку викласти в такій редакції:
"Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього
Кодексу, притягаються до відповідальності за діяння, передбачені
даною статтею, згідно із статтею 212-26";
частину першу статті 212-26 після слів "Про інформацію"
(
) доповнити словами "Про доступ до публічної
інформації";
2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330
Кримінального кодексу України (
) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) слова "яка є власністю
держави" замінити словами "яка знаходиться у володінні держави";
3) частину десяту статті 9 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" (
) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79)
доповнити двома реченнями такого змісту: "Забороняється
оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію
щодо проведення або непроведення стосовно певної особи
оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за
результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання
такої інформації після прийняття рішення регулюється законом";
4) статтю 9 Закону України "Про контррозвідувальну
діяльність" (
) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 12, ст. 89) доповнити реченням такого змісту: "Забороняється
оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а
також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної
особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття
рішення за результатами такої діяльності або заходів";
5) статтю 13 Закону України "Про авторське право і суміжні
права" (
) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 43, ст. 214) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Зазначені положення не поширюються на випадки
оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України "Про
доступ до публічної інформації".
4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк,
передбачені статтею 21 цього Закону;
внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2939-VI


Стаття 1 ...23 24 Прикінцеві положення

Перейти до статті