Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 9-1 ЗУ Про дозвільну систему від 06.09.2005 № 2806-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Стаття 9-1. Контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

1. Державний контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі здійснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, порядку. { Частина перша статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

2. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку. { Абзац перший частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Законів N 1252-VII від 13.05.2014, N 191-VIII від 12.02.2015 }

Планові перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) проводяться не частіше одного разу на рік. { Абзац другий частини другої статті 9-1 в редакції Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

Уповноважений орган проводить позапланові перевірки додержання дозвільним органом вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру: { Абзац третій частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 191-VIII від 12.02.2015 }

1) на підставі письмової заяви про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, поданої суб'єктом господарювання;

2) за письмовими зверненнями або запитами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), адміністраторів, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

3) за письмовими зверненнями або запитами народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад щодо виявлених фактів порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

4) за рішенням Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, щодо виявлених фактів порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру; { Абзац сьомий частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 191-VIII від 12.02.2015 }

5) якщо дозвільним органом до уповноваженого органу не подана інформація про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру; { Абзац восьмий частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 191-VIII від 12.02.2015 }

6) з метою перевірки виконання дозвільним органом припису уповноваженого органу про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, зазначеного в акті перевірки. { Абзац дев'ятий частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 191-VIII від 12.02.2015 }

{ Абзац десятий частини другої статті 9-1 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

До участі у проведенні перевірки можуть залучатися представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

Строк проведення планових чи позапланових перевірок не може перевищувати п'яти робочих днів.

3. Керівник дозвільного органу (його посадова особа) під час проведення перевірки зобов’язаний забезпечити надання документів, що стосуються предмета перевірки, а також на усну або письмову вимогу осіб, які проводять перевірку, забезпечувати копіювання документів, надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки.
{ Частина третя статті 9-1 в редакції Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

4. Результати проведення планової чи позапланової перевірки оформлюються відповідним актом, який складається в довільній формі у двох примірниках (у разі залучення працівників інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій - відповідно до кількості установ та організацій, представники яких брали участь у проведенні перевірки), підписується головою і членами комісії та затверджується керівником уповноваженого органу.

В акті перевірки зазначаються:

інформація про діяльність дозвільного органу; { Абзац третій частини четвертої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 191-VIII від 12.02.2015 }

відомості про виявлені факти порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (якщо такі мають місце) з посиланням на статті та пункти законодавчих і нормативно-правових актів, вимоги яких порушені;

дані про складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у разі складення протоколу);

припис про усунення недоліків та порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, виявлених під час проведення перевірки, та строк їх усунення, що є обов'язковим для виконання.

Інформація про усунення недоліків та порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру подається до уповноваженого органу у строки, встановлені у приписі, але не пізніше ніж протягом 30 днів з дня отримання дозвільним органом акта перевірки. { Абзац сьомий частини четвертої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 191-VIII від 12.02.2015 }

Один примірник акта перевірки видається керівникові дозвільного органу (його посадовій особі), другий примірник зберігається уповноваженим органом. { Абзац восьмий частини четвертої статті 9-1 в редакції Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

5. Контроль за наявністю документів дозвільного характеру у суб'єктів господарювання, необхідність одержання яких встановлена законом, здійснюють органи виконавчої влади та/або органи місцевого самоврядування (їх виконавчі органи) в межах повноважень та в порядку, передбачених законом.
{ Закон доповнено статтею 9-1 згідно із Законом N 3261-VI від 21.04.2011 }


Стаття 1 ...8 9 9‑1 10 11 Прикінцеві положення

Перейти до статті