Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про дозвільну систему від 06.09.2005 № 2806-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Стаття 1. Основні терміни

дозвільна система у сфері господарської діяльності - сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, анулюванням документів дозвільного характеру;

дозвільні органи - суб’єкти надання адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру; { Абзац третій частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011; в редакції Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності; { Абзац четвертий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 }

{ Абзац п'ятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

{ Абзац шостий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру (далі - об'єкт), - природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий покрив земельних ділянок, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної (дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво об'єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація, гірничий відвід);

декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація) - документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

Форма та порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства та внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлюються Кабінетом Міністрів України; { Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2451-VI від 07.07.2010; в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено;

{ Абзац одинадцятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, що здійснюються адміністраторами та дозвільними органами під час проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру; { Абзац дванадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1193-VII від 09.04.2014 }

{ Абзац тринадцятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) - центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2451-VI від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами N 5463-VI від 16.10.2012, N 191-VIII від 12.02.2015 }

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа України або іншої держави незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, у тому числі інвестор, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на підставі договорів з інвестором. { Статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 5406-VI від 02.10.2012 }

Терміни "адміністратор", "центр надання адміністративних послуг" та "суб’єкт надання адміністративної послуги" у цьому Законі вживаються у значенні, визначеному в Законі України "Про адміністративні послуги". { Статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом N 191-VIII від 12.02.2015 }

{ Текст статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1759-VI від 15.12.2009; в редакції Закону N 1869-VI від 11.02.2010 }


Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті