Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про електронну комерцію від 03.09.2015 № 675-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про електронну комерцію
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

 

частину першу статті 205 після слова "письмовій" доповнити словом "(електронній)";

 

у статті 207:

 

абзац перший частини першої після слова "документах" доповнити словами "(у тому числі електронних)";

 

частину третю після слова "механічного" доповнити словом "електронного";

 

частину другу статті 639 доповнити абзацом другим такого змісту:

 

"Якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі";

 

2) абзац сьомий частини другої статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365) після слів "особистий підпис" доповнити словами "аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис";

 

3) частину першу статті 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 275; 2014 р., № 24, ст. 885) викласти в такій редакції:

 

"Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис";

 

4) у Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84):

 

частину шосту статті 12 після слова "документ" у всіх відмінках доповнити словами "(електронний документ)" у відповідному відмінку;

 

пункт 7 частини першої статті 23 після слова "продукцію" доповнити словами "або продавця (у випадках, визначених Законом України "Про електронну комерцію")";

 

5) абзац четвертий статті 2 Закону України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715; 2014 р., № 14, ст. 252, № 27, ст. 914) доповнити реченням такого змісту: "У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки".

 

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 

затвердити ліцензійні умови провадження окремих видів господарської діяльності щодо реалізації товарів, виконання робіт чи надання послуг, що підлягають ліцензуванню, з урахуванням особливостей, пов’язаних з дистанційною формою провадження такої діяльності у сфері електронної комерції;

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


Стаття 1 ...18 19 Прикінцеві положення

Перейти до статті