Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 10 ЗУ Про Фонд енергоефективності від 08.06.2017 № 2095-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Фонд енергоефективності
Стаття 10. Майно Фонду

1. Фонд самостійно володіє, користується і розпоряджається належним йому майном і вчиняє щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.

Майно Фонду становлять основні та оборотні активи, інші активи, вартість яких відображається в бухгалтерському балансі Фонду.

2. Джерелами формування майна та коштів Фонду можуть бути:

1) грошові та матеріальні внески засновника;

2) кошти, залучені на безоплатній та безповоротній основі, у тому числі від донорів;

3) кошти, передбачені законом про Державний бюджет України на відповідний рік на виконання програм Фонду;

4) майно, придбане та набуте на інших законних підставах в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

5) інші джерела та доходи, не заборонені законодавством України.

3. Основні засоби, що є державною власністю і надані Фонду в користування чи закріплені за ним на праві господарського відання та оперативного управління, включаються до активів Фонду, але не можуть бути відчужені у будь-який спосіб без згоди засновника. Списання та передача державного майна здійснюються відповідно до законодавства.

Усе нерухоме майно, передане до статутного капіталу Фонду або набуте Фондом на законних підставах, є його власністю. Державне майно, передане Фонду в користування чи закріплене за ним на праві господарського відання та оперативного управління, не включається до статутного капіталу Фонду та використовується в порядку, передбаченому цим Законом.

4. Фонд несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю, вчиняючи щодо нього будь-які дії, у тому числі відчуження, передачу в оренду, ліквідацію, що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.

5. Фонд може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов’язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства.


Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...25

Перейти до статті