Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про космічну діяльність № 502/96-ВР від 15.11.1996


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про космічну діяльність
Стаття 1. Визначення термінів і понять

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у такому значенні:
космічна діяльність - наукові космічні дослідження, створення та застосування космічної техніки, використання космічного простору;
об'єкти космічної діяльності (космічна техніка) - матеріальні предмети штучного походження, що проектуються, виготовляються та експлуатуються як у космічному просторі (космічний сегмент, космічна інфраструктура), так і на поверхні Землі (наземний сегмент, наземна інфраструктура) з метою дослідження та використання космічного простору;
суб'єкти космічної діяльності - підприємства, установи та організації, в тому числі міжнародні та іноземні, які здійснюють космічну діяльність;
космічний апарат - літальний технічний засіб для польотів у космос і в космосі з метою його дослідження та використання; { Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2186-VI від 13.05.2010 }
космічні технології та послуги - результати наукових розробок, методи, засоби та послуги, необхідні для здійснення космічної діяльності та для отримання і використання результатів цієї діяльності;
інцидент - пов'язана з космічною діяльністю подія, що призвела до створення загрози життю та здоров'ю людей, а також до пошкодження або знищення майна громадян, підприємств, установ та організацій чи заподіяння шкоди довкіллю;
надзвичайна подія - пов'язана з космічною діяльністю подія, що призвела до загибелі людей або заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, а також до знищення майна громадян, підприємств, установ та організацій чи заподіяння значної шкоди довкіллю;
правила космічної діяльності - спеціальні правила, технічні норми, стандарти, що регламентують космічну діяльність та її безпеку;
персонал об'єктів космічної діяльності - працівники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у виготовленні, випробуванні, експлуатації об'єктів космічної діяльності та ліквідації наслідків інцидентів і надзвичайних подій, а також фахівці підприємств, установ, організацій та особовий склад військових частин, залучені до виконання цієї роботи;
сертифікат відповідності - документ, який посвідчує відповідність об'єкта космічної діяльності вимогам експлуатаційної придатності космічної техніки, регламентованим нормативними документами, чинними в Україні;
унікальні об'єкти космічної діяльності - складні науково-технічні комплекси та системи, випробувальна та спеціальна апаратура, з унікальними параметрами, що використовуються для реалізації Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, які за своїми експлуатаційними характеристиками не мають аналогів у світі або відповідають світовому рівню аналогічної техніки (засоби керування та контролю за космічними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової інформації; експериментальна та науково-технологічна база для виготовлення та випробувань космічної техніки з моделюванням факторів космічного простору; наземні засоби контролю за космічними об'єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобів моніторингу земної поверхні, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземні засоби космічних телекомунікацій). { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1559-III від 16.03.2000 }


Стаття 1 2 3 ...29

Перейти до статті