Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 25 ЗУ Про місцеві державні адміністації вiд 09.04.1999 № 586-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про місцеві державні адміністрації
Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян

Місцева державна адміністрація:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

3) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території;

4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення;

4-1) забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги;
{ Статтю 25 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом N 5477-VI від 06.11.2012 }

5) розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України;
{ Пункт 5 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2419-III від 17.05.2001 }

6) забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам та підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у додержанні правил паспортної системи; { Пункт 6 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 901-VIII від 23.12.2015 }

7) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
{ Пункт 7 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5290-VI від 18.09.2012 }

8) забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;

9) оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснює передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

10) сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;
( Статтю 25 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 2470-III від 29.05.2001 )

11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; ( Статтю 25 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 1419-IV від 03.02.2004 )

12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; ( Статтю 25 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 1419-IV від 03.02.2004 )

13) розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;
{ Статтю 25 доповнено новим пунктом 13 згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

14) перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;
{ Статтю 25 доповнено новим пунктом 14 згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

15) перевіряє підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
{ Статтю 25 доповнено новим пунктом 15 згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

16) бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;

17) розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені до її відання, утворює адміністративні та спостережні комісії, координує їх діяльність; ( Підпункт статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1213-IV від 02.10.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )

18) здійснює управління архівною справою та діловодством; ( Пункт статті 25 із змінами, внесениим згідно із Законом N 594-IV від 06.03.2003 )


{ Пункт статті 25 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI від 03.06.2008 }


20) забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; ( Статтю 25 доповнено пунктом згідно із Законом N 3167-IV від 01.12.2005 )

21) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз; ( Статтю 25 доповнено пунктом згідно із Законом N 3167-IV від 01.12.2005 )

22) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону; { Статтю 25 доповнено пунктом згідно із Законом N 698-V від 22.02.2007 }

23) здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім обласних державних адміністрацій). { Статтю 25 доповнено пунктом 23 згідно із Законом N 834-VIII від 26.11.2015 }


Стаття 1 ...23 24 25 26 27 ...Заключні положення

Перейти до статті