Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 24 ЗУ Про нотаріат вiд 02.09.1993 № 3425-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про нотаріат
Стаття 24. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Реєстраційне посвідчення

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі на підставі заяви особи, яка має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та акта про сертифікацію про відповідність робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам. У заяві зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю.

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса повинно розташовуватися в межах визначеного для нього нотаріального округу. Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановлюються Міністерством юстиції України.

До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності додаються:

свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його засвідчена копія;

документ, що підтверджує право власності або право оренди на приміщення для розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена копія;

{ Абзац четвертий частини третьої статті 24 виключено на підставі Закону N 5208-VI від 06.09.2012 }

{ Абзац п'ятий частини третьої статті 24 виключено на підставі Закону N 5208-VI від 06.09.2012 }

дві фотокартки розміром 3х4 см;

паспорт громадянина України, який подається особисто. { Абзац сьомий частини третьої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI від 06.09.2012 }

Копії зазначених документів зберігаються в реєстраційній справі нотаріуса.
{ Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI від 06.09.2012 }

Реєстраційне посвідчення видається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у семиденний строк після подання заяви. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності допускається у разі, якщо подані документи не відповідають установленим вимогам, а також з підстав, передбачених пунктом 8-1 частини першої статті 30 цього Закону. Про видачу реєстраційного посвідчення Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі повідомляють органи доходів і зборів за місцем постійного проживання приватного нотаріуса.
{ Частина п'ята статті 24 в редакції Закону N 5208-VI від 06.09.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 04.07.2013 }

У реєстраційному посвідченні зазначаються нотаріальний округ та адреса робочого місця (контори) приватного нотаріуса.

Приватний нотаріус зобов'язаний розпочати нотаріальну діяльність протягом 30 робочих днів після видачі реєстраційного посвідчення.

У разі коли нотаріус не розпочав роботу в установлений строк без поважних на те причин, реєстраційне посвідчення за наказом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі анулюється.

Приватний нотаріус вправі мати контору, укладати цивільно-правові та трудові договори, відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках.

Час прийому громадян приватним нотаріусом повинен становити не менше п'яти годин на день і п'яти робочих днів на тиждень за виключенням обставин, за яких нотаріус з незалежних від нього причин не може здійснювати такий прийом.
{ Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III від 10.01.2002; в редакції Закону N 614-VI від 01.10.2008 }


Стаття 1 ...22 23 24 25 26 ...103

Перейти до статті