Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 6 ЗУ Про осбб


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Стаття 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів об'єднання

Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.
{ Частина перша статті 6 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Для створення об'єднання скликаються установчі збори.

Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.
{ Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного. { Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.
{ Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.
{ Частина сьома статті 6 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
{ Частина восьма статті 6 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.
{ Частина дев'ята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев’ятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.
{ Частина десята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".
{ Частина одинадцята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").
{ Частина дванадцята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут.

Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об'єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації.
{ Частина чотирнадцята статті 6 в редакції Закону N 2555-VI від 23.09.2010 }

Державна реєстрація змін до статуту об'єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.
{ Статтю 6 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом N 2555-VI від 23.09.2010 }

Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.
{ Статтю 6 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

У разі створення об’єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об’єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку.
{ Статтю 6 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.
{ Статтю 6 доповнено частиною вісімнадцятою згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.
{ Статтю 6 доповнено частиною дев'ятнадцятою згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }


Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...30

Перейти до статті