Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4 ЗУ Про осбб


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Стаття 4. Мета створення об'єднання та його статус

Об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

Об'єднання створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, визначених законом. Порядок надходження і використання коштів об'єднання визначається цим Законом та іншими законами України.
{ Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.
{ Частина третя статті 4 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.
{ Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.
{ Частина п'ята статті 4 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Об’єднання є юридичною особою, що створюється відповідно до закону.
{ Частина п'ята статті 4 в редакції Закону N 1982-VIII від 23.03.2017 }

Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками.

Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном об'єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників
{ Частина восьма статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Майно об'єднання утворюється з:

майна, переданого йому співвласниками у власність;

одержаних доходів;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.
{ Статтю 4 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }


Стаття 1 2 3 4 5 6 ...30

Перейти до статті