Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 6 ЗУ Про підтвердження відповідності від 17.05.2001 № 2406-III


Втратив чинність


Про підтвердження відповідності
Стаття 6. Повноваження органів виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності

Кабінет Міністрів України у сфері підтвердження відповідності:

забезпечує здійснення державної політики у сфері підтвердження відповідності;

визначає центральні органи виконавчої влади з питань технічного регулювання у відповідних сферах діяльності ;

визначає центральні органи виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів ;

затверджує технічні регламенти;

укладає міжнародні угоди у сфері підтвердження відповідності, приєднання України до міжнародних систем сертифікації;

затверджує порядок здійснення процедур призначення органів з оцінки відповідності, що перевіряють відповідність продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів. від 01.12.2005 )

Центральний орган виконавчої влади з питань оцінки відповідності:

бере участь у формуванні державної політики у сфері підтвердження відповідності;

забезпечує проведення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності;

готує пропозиції щодо укладання міжнародних угод у сфері підтвердження відповідності, приєднання України до міжнародних систем сертифікації, приймає рішення про порядок визнання результатів робіт, проведених органами з сертифікації інших країн;

координує діяльність центральних органів виконавчої влади у визначених сферах діяльності з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;

організовує розроблення проектів нормативно-правових актів, що встановлюють загальні вимоги та правила процедури підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;

надає методологічну допомогу центральним органам виконавчої влади у розробленні проектів законів, інших нормативно-правових актів з підтвердження відповідності, у тому числі технічних регламентів;

узгоджує розроблені центральними органами виконавчої влади технічні регламенти, що подаються на затвердження Кабінету Міністрів України;

організовує ведення державного реєстру призначених органів з оцінки відповідності та встановлює порядок надання ними інформації, що стосується виданих сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності;

організовує підготовку та атестацію аудиторів з сертифікації;

організовує ведення національного фонду нормативно-правових актів з питань підтвердження відповідності;

здійснює інформаційне забезпечення з питань підтвердження відповідності;

призначає органи оцінки з відповідності за пропозиціями відповідних центральних органів виконавчої влади; від 01.12.2005 )

організовує нагляд за проведенням робіт з оцінки відповідності призначеними органами з оцінки відповідності. від 01.12.2005 )

Центральні органи виконавчої влади, на які покладені функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності:

готують пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері;

беруть участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у цій сфері;

організовують підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності.

від 01.12.2005 )

від 01.12.2005 )

від 01.12.2005 )

Стаття 1 ...4 5 6 9 11 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті