Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 10 ЗУ Про підвищення престижності шахтарської праці від 02.09.2008 № 345-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про підвищення престижності шахтарської праці
Стаття 10. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Дія частини першої статті 7 і статті 8 цього Закону поширюється також на пенсіонерів, пенсія яким була призначена до набрання чинності цим Законом.

Фінансування додаткових витрат на виплату підвищеного розміру пенсії відповідно до статті 8 цього Закону здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

3. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 40 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) доповнити частиною другою такого змісту:

"Надати право технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що здійснює контроль за дотриманням умов праці та техніки безпеки працівників, зазначених у статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", зупиняти ведення робіт на підприємстві у разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці";

2) частину восьму статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) викласти в такій редакції:

"Особи, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам";

3) статтю 7 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 24, ст. 157; 2006 р., N 26, ст. 215; 2008 р., N 24, ст. 231) доповнити абзацом такого змісту:

"орден "За доблесну шахтарську працю" I, II, III ступеня";

4) статтю 41 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Надати право технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що здійснює контроль за дотриманням умов праці та техніки безпеки працівників, зазначених у статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", зупиняти ведення робіт на підприємстві у разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці";


{ Підпункт 5 пункту 4 статті 10 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 }

  6) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 2, ст. 16):

у статті 24:

частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах";

частину третю доповнити абзацом десятим такого змісту:

"За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників , затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року";

у частині четвертій:

абзац перший доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Законом";

абзац другий виключити;

частину першу статті 28 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників , затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність";

пункт 14 розділу XV "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:

"14. Установити, що гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніш як через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду".


Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 вересня 2008 року
N 3


Стаття 1 ...8 9 10

Перейти до статті