Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 9 ЗУ Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про позашкільну освіту
Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти

1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:

доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

фінансування державних та комунальних закладів позашкільної освіти відповідно до їх структури;

добровільності вибору типів закладів позашкільної освіти, форм позашкільного навчання і видів діяльності;

науковості;

світського характеру освіти у державних і комунальних закладах позашкільної освіти;

правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості;

інших принципах, визначених Законом України "Про освіту".

2. Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на:

створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

збереження та розвиток мережі державних та комунальних закладів позашкільної освіти без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду, концесію, відчуження (продажу) землі, майна;

створення належних умов для здобуття позашкільної освіти особами з особливими освітніми потребами;

координацію зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та сім'ї на подальше становлення і розвиток позашкільної освіти.


Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті