Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про прилеглу зону від 06.12.2018 № 2641-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про прилеглу зону України
Прикінцеві положення

Розділ II 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Під час безпосереднього залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також для усунення реальної загрози життю і безпеці особи, інтересам суспільства і держави під час виконання службових завдань в районі проведення антитерористичної операції військовослужбовці, підрозділи, кораблі та катери уповноваженого органу мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку у випадках та порядку, передбачених законодавством України для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) абзац другий преамбули Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114) викласти в такій редакції:

"Об’єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, у межах її територіального моря та прилеглої зони, охороняються державою";

2) у Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2015 р., № 40-41, ст. 379):

статтю 1 після слів "прав України в її" доповнити словами "прилеглій зоні та";

у частині першій статті 9:

слова "кораблів у територіальному морі" замінити словами "кораблів у прилеглій зоні, територіальному морі";

після слів "прав України в її" доповнити словами "прилеглій зоні та";

слова "у цій зоні" замінити словами "у цих зонах";

у частині першій статті 20:

у пункті 22 слова "територіального моря" замінити словами "територіального моря, прилеглої зони";

у пункті 24 слова "в територіальному морі" замінити словами "в прилеглій зоні, територіальному морі";

у пункті 25 слова "економічній зоні України та" замінити словами "економічній зоні України, прилеглій зоні та";

у пункті 26 слова "у територіальному морі" замінити словами "у територіальному морі, прилеглій зоні";

у пункті 28 слова "виключну (морську) економічну зону України або" замінити словами "виключну (морську) економічну зону України, прилеглу зону України або";

у пункті 29 слова "у територіальному морі" замінити словами "у прилеглій зоні, територіальному морі";

у статті 21:

назву викласти в такій редакції:

"Застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї та бойової техніки особовим складом Державної прикордонної служби України";

частину першу після слів "прав України в її" доповнити словами "прилеглій зоні", а після слів "законами України "Про державний кордон України", - словами "Про прилеглу зону України";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Крім підстав, зазначених у частині першій цієї статті, зброя кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України може застосовуватися:

1) без попередження з метою:

відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;

припинення збройних конфліктів та збройних провокацій;

відбиття нападу (надання допомоги для відбиття нападу) на кораблі (катери) та судна Державної прикордонної служби України або інші судна під Державним прапором України;

припинення збройного опору;

2) після попереджувальної стрільби з метою:

затримання суден, які порушили законодавство України про державний кордон або митне, фіскальне (податкове), імміграційне (міграційне), санітарне законодавство України, під час переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у територіальному морі або прилеглій зоні України, або суден, які порушили законодавство України про виключну (морську) економічну зону України під час переслідування по гарячих слідах, у разі невиконання вимоги зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані;

припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України, підводних та надводних об’єктів під Державним прапором України".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 


Стаття 1 ...5 6 Прикінцеві положення

Перейти до статті