Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4 ЗУ Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про природні монополії
Стаття 4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках

{ Назва статті 4 в редакції Законів N 3610-VI від 07.07.2011, N 4910-VI від 07.06.2012 }

1. Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до цього Закону з особливостями, встановленими законом. { Абзац перший частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1540-VIII від 22.09.2016 }

У випадках, встановлених законом, державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій може здійснюватися органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Якщо діяльність суб'єктів природних монополій, яка підлягає регулюванню згідно з цим Законом, спрямована на задоволення потреб окремого регіону, то функції державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, визначені цим Законом, можуть бути делеговані в установленому порядку Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з наданням їм повноважень, передбачених статтею 14 цього Закону.

{ Абзац четвертий частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }

{ Абзац п'ятий частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }

Рішення щодо застосування стимулюючого регулювання у відповідній сфері приймається органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань формування політики у відповідній галузі та центральним органом виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної цінової політики. { Частину першу статті 4 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 4998-VI від 21.06.2012 }
{ Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

2. Державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у сферах природних монополій здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції. ( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1294-IV від 20.11.2003 )

3. Громадський контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій здійснюють об'єднання споживачів у порядку, встановленому законодавством.

Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, сприяють здійсненню об'єднаннями споживачів громадського контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій.


Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті