Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 15 ЗУ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності від 15.09.1999 № 1045-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Стаття 15. Статут (положення) об'єднань профспілок

Об'єднання профспілок діють відповідно до законодавства та своїх статутів , які приймаються засновниками.

Статут об'єднання профспілок приймається з'їздом або конференцією повноважних представників усіх профспілок, які є його засновниками , і не повинен суперечити законодавству України.

Статут об'єднання профспілок повинен містити:

1) дату та місце укладення угоди про створення об'єднання;

2) статус та повну назву об'єднання, його скорочену назву , місцезнаходження його виборних органів ; від 13.12.2001 )

3) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності об'єднання;

4) мету створення та основні завдання об'єднання;

5) умови та порядок прийняття нових членів до об'єднання та виходу з нього;

6) права та обов'язки членів об'єднання;

7) організаційну структуру об'єднання;

8) повноваження виборних органів об'єднання, порядок їх формування та терміни діяльності; від 13.12.2001 )

9) умови, терміни, порядок скликання з'їздів об'єднання, порядок прийняття ними рішень та перелік питань, віднесених до їх компетенції;

10) джерела надходження коштів об'єднання та напрями їх використання;

11) порядок і терміни звітності виборних органів об'єднання перед профспілками, які створили це об'єднання; від 13.12.2001 )

12) порядок внесення змін до статуту об'єднання;

13) умови та порядок припинення діяльності об'єднання;

14) порядок здійснення контролю за діяльністю об'єднання;

15) порядок вирішення майнових питань.

У статуті об'єднання профспілок можуть бути передбачені й інші питання, що стосуються особливостей його створення та функціонування, якщо це не суперечить цьому Закону.

Стаття 1 ...13‑1 14 15 16 17 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті