Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 39 ЗУ Про професійну (професійно-технічну) освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про професійну (професійно-технічну) освіту
Стаття 39. Обов'язки і відповідальність учня, слухача професійно-технічного навчального закладу 

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про освіту", зобов'язані: виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок; відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком; виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій; дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики; бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами навчальному закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

За невиконання обов'язків і систематичне порушення статуту професійно-технічного навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

З професійно-технічного навчального закладу учень, слухач може бути відрахований за: власним бажанням; станом здоров'я; переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад; незадовільні успішність, поведінку; невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; вироком суду, який набрав законної сили; грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.

Учень, слухач при відрахуванні з професійно-технічного навчального закладу може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

Стаття 1 ...37 38 39 40 41 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті