Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 9 ЗУ Про професійну (професійно-технічну) освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про професійну (професійно-технічну) освіту
Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою належать:

створення відповідно республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських органів управління професійно-технічною освітою; { Абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1158-IV від 16.10.2012 }

організація здійснення державної політики в галузі професійно-технічної освіти, розроблення стратегії розвитку професійно-технічних навчальних закладів, забезпечення виконання навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування законів та інших нормативно-правових актів щодо професійно-технічної освіти на відповідній території; { Абзац третій частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5498-VI від 20.11.2012 }

здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів професійно-технічної освіти професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що мають державну ліцензію на здійснення такої діяльності;

загальне управління навчально-виробничою, навчально-виховною, навчально-методичною, фінансово-економічною, господарською діяльністю державних професійно-технічних навчальних закладів, консультування, подання методичної допомоги навчальним закладам інших форм власності та підпорядкування;

проведення ліцензійної та атестаційної експертизи професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що провадять діяльність у галузі професійно-технічної освіти;

визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти обсягів підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників професійно-технічних навчальних закладів;

організація навчально-методичного забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, інформаційного забезпечення та статистичного обліку в професійно-технічних навчальних закладах;

організація роботи з професійної орієнтації, професійних консультацій, професійного добору;

організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, учнів, слухачів системи професійно-технічної освіти на відповідній території;


{ Абзац одинадцятий частини першої статті 9 виключено на підставі Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

  організація і проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності та подання за їх результатами кандидатур на призначення відповідно до статті 24 цього Закону; { Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI від 20.11.2012 }

проведення атестації директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти; { Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI від 20.11.2012 }

подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, пропозицій щодо формування мережі професійно-технічних навчальних закладів; { Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI від 20.11.2012 }

погодження положення про структурний підрозділ юридичної особи, який має здійснювати діяльність у сфері професійно-технічної освіти; { Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI від 20.11.2012 }

здійснення контролю за виконанням керівниками професійно-технічних навчальних закладів своїх обов’язків за трудовим договором (контрактом); { Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI від 20.11.2012 }

здійснення у межах своїх повноважень контролю за працевлаштуванням випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням; { Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI від 20.11.2012 }

забезпечення зберігання установчих документів професійно-технічних навчальних закладів, рішень та протоколів засідань їх виконавчих органів; { Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI від 20.11.2012 }

інші повноваження відповідно до закону. { Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 5498-VI від 20.11.2012 }

Положення про республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські органи управління професійно-технічною освітою затверджується Кабінетом Міністрів України.


Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті