Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про публічні закупівлі від 25.12.2015 № 922-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про публічні закупівлі
Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження

1. Основними функціями Уповноваженого органу є:

 

1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;

 

2) аналіз функціонування системи публічних закупівель;

 

3) підготовка та подання не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.

Щорічний звіт оприлюднюється Уповноваженим органом на своєму веб-порталі протягом двох робочих днів з дня його подання до органів, зазначених в абзаці першому цього пункту;

 

4) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;

 

5) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель;

 

6) забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу та інформаційного ресурсу Уповноваженого органу;

 

7) наповнення інформаційного ресурсу Уповноваженого органу;

 

8) взаємодія з громадськістю з питань удосконалення системи публічних закупівель;

 

9) організація нарад та семінарів з питань закупівель;

 

10) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

 

11) розроблення та затвердження:

 

примірної тендерної документації;

 

примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб);

 

порядку визначення предмета закупівлі;

 

порядку розміщення інформації про публічні закупівлі;

 

форм:

 

річного плану закупівель;

 

оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення конкурентного діалогу);

 

реєстру отриманих тендерних пропозицій;

 

протоколу розкриття тендерних пропозицій;

 

протоколу розгляду тендерних пропозицій;

 

повідомлення про намір укласти договір;

 

звіту про результати проведення процедури закупівлі;

 

повідомлення про внесення змін до договору;

 

звіту про виконання договору про закупівлю;

 

звіту про укладені договори;

 

12) надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

 

13) надання безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з питань закупівель на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу;

 

14) розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення закупівель;

 

15) співробітництво з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

 

16) інформування громадськості про політику та правила публічних закупівель;

 

17) авторизація електронних майданчиків.

 

2. Уповноважений орган має право здійснювати дії та вживати заходи, передбачені законодавством, для виконання покладених на нього функцій.

 

3. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії (колегій) приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

 

Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Голова постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України повинен мати вищу освіту.

 

Член постійно діючої адміністративної колегії (колегій), який є пов’язаною особою із суб’єктом оскарження або замовником, не може брати участі в розгляді та прийнятті рішень щодо такої скарги і повинен бути замінений на час розгляду і прийняття рішення щодо такої скарги іншим державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, що визначається Головою Антимонопольного комітету України.

 

Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії (колегій) встановлюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України", якщо інше не встановлено цим Законом.


Стаття 1 ...7 7‑1 8 9 10 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті