Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про публічні закупівлі від 25.12.2015 № 922-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про публічні закупівлі
Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію:

 

з 1 квітня 2016 року - для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання;

 

з 1 серпня 2016 року - для всіх замовників;

 

із дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області" - для місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій Донецької області.

 

2. Пункт 24 частини першої статті 1 та абзаци шістнадцятий і сімнадцятий частини третьої статті 2 цього Закону діють до 31 березня 2020 року.

 

3. Установити, що з 1 квітня 2016 року, але не раніше дня набрання чинності цим Законом, Закон України "Про здійснення державних закупівель" не застосовується до центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання.

 

3-1. Установити, що з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області" Закон України "Про здійснення державних закупівель" не застосовується до місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій Донецької області.

 

4. Дозволити замовникам, для яких цей Закон вводиться в дію з 1 серпня 2016 року, використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

 

4-1. Установити, що до 14 травня 2017 року замовники, визначені Кабінетом Міністрів України, можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні пісенного конкурсу "Євробачення", згідно з переліком товарів, робіт і послуг, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за переговорною процедурою, встановленою статтею 35 цього Закону. При цьому замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

 

з 1 квітня 2016 року, але не раніше дня набрання чинності цим Законом:

 

Закон України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148, № 41, ст. 551; 2014 р., № 22, ст. 781, № 24, ст. 883; 2015 р., № 46, ст. 414);

 

з 1 серпня 2016 року, але не раніше дня набрання чинності цим Законом:

 

Закон України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883 із наступними змінами).

 

6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

 

статтю 164-14 викласти в такій редакції:

 

"Стаття 164-14. Порушення законодавства про закупівлі

 

Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель; оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

 

в абзаці органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3, 164-14, 166-1-166-4) пункту 1 частини першої статті 255 цифри "164-14" виключити;

 

2) частину п’яту статті 4 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) виключити;

 

3) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

 

абзац другий частини третьої статті 13 виключити;

 

в абзаці третьому частини першої статті 75, абзаці третьому частини другої статті 77, абзаці третьому частини дев’ятої статті 78 і абзаці третьому частини п’ятої статті 79 слова "Закону України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "Закону України "Про публічні закупівлі";

 

4) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

 

друге речення частини першої статті 209 виключити;

 

друге речення частини четвертої статті 639 виключити;

 

5) частину сьому статті 8 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) виключити;

 

6) частину другу статті 11 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 35; 2010 р., № 33, ст. 471) виключити;

 

7) пункти 17-1 і 18 частини першої, пункт 19 частини третьої статті 7, пункт 20 частини першої статті 16 та пункт 20 частини першої статті 17 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами) доповнити словами "та "Законом України "Про публічні закупівлі";

 

8) у Законі України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 13, ст. 112; 1999 р., № 40, ст. 362; 2004 р., № 33-34, ст. 403; 2007 р., № 9, ст. 67; 2010 р., № 33, ст. 471):

 

у пункті 1 статті 8 слова "у порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель" виключити;

 

пункт 2 статті 9 виключити;

 

9) статтю 22-1 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121 із наступними змінами) виключити;

 

10) у статті 15 Закону України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 181; 2002 р., № 1, ст. 3; 2010 р., № 33, ст. 471):

 

друге речення частини другої виключити;

 

частину третю виключити;

 

11) частину шосту статті 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2013 р., № 24, ст. 243) виключити;

 

12) у частині сьомій статті 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2006 р., № 14, ст. 118; 2010 р., № 33, ст. 471) слова "Закону України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "Закону України "Про публічні закупівлі";

 

13) у частині двадцять першій статті 2 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2010 р., № 33, ст. 471) слова "проведення відкритих торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та" виключити;

 

14) частину четверту статті 5 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 162; 2004 р., № 14, ст. 195; 2010 р., № 33, ст. 471; 2011 р., № 45, ст. 486) виключити;

 

15) абзац другий частини другої статті 25 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2010 р., № 33, ст. 471) виключити;

 

16) частину четверту статті 11 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75) виключити.

 

7. Процедури закупівель товарів, робіт та послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.

 

8. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.


Стаття 1 ...37 38 Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті