Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 2 ЗУ Про здійснення держзакупівель від 01.06.2010 № 2289-VI


Втратив чинність

Чинний аналог

Про публічні закупівлі


Про здійснення державних закупівель
Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару , послуги дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - 300 тисяч гривень.

2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.

Порядок закупівлі фінансових та консультаційних послуг міжнародних фінансових установ визначається законом України.

Інформація щодо здійснення закупівель фінансових та консультаційних послуг міжнародних фінансових установ направляється замовником Уповноваженому органу, Рахунковій палаті , Головному контрольно-ревізійному управлінню України у встановлені цими органами строки та за визначеною ними формою. Таку інформацію замовник також направляє до інших державних органів, які здійснюють контроль у сфері закупівель, у разі наявності відповідних запитів.

3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;

послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ;

послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні; { Частину третю статті 2 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2487-VI від 10.07.2010 }

електрична енергія, її постачання, передача та розподіл; { Частину третю статті 2 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 2900-VI від 11.01.2011 }

природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання; { Частину третю статті 2 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 2900-VI від 11.01.2011 }

теплова енергія, її постачання та транспортування; { Частину третю статті 2 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 2900-VI від 11.01.2011 }

послуги з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення. { Частину третю статті 2 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 2900-VI від 11.01.2011 }

4. Окремими законами України визначаються особливості здійснення закупівлі таких товарів, робіт і послуг:

захищені фарби, папір та інші матеріали, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності згідно із схемою їх захисту;

послуги з перевезення залізничним транспортом; { Абзац третій частини четвертої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2900-VI від 11.01.2011 }

послуги поштового зв'язку, поштові марки та марковані конверти;

телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів ;

{ Абзац шостий частини четвертої статті 2 виключено на підставі Закону N 2900-VI від 11.01.2011 }

{ Абзац сьомий частини четвертої статті 2 виключено на підставі Закону N 2900-VI від 11.01.2011 }

ядерне паливо, неопромінені паливні елементи для ядерних реакторів; { Абзац восьмий частини четвертої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2900-VI від 11.01.2011 }

послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами, інших речовин трубопровідним транспортом;

нафта або нафтопродукти сирі;

послуги з підготовки кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації за державним замовленням;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних спортивних подій, для виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу . { Частину четверту статті 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 2462-VI від 08.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2995-VI від 03.02.2011 }

5. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті