Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про здійснення держзакупівель від 01.06.2010 № 2289-VI


Втратив чинність

Чинний аналог

Про публічні закупівлі


Про здійснення державних закупівель
Прикінцеві положення

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
вводиться в дію через 30 днів з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у статті
Кодексу України про адміністративні
правопорушення (
) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
у частині першій:
в абзаці першому:
слова "тендерної документації" і "тендерній документації"
замінити відповідно словами "документації конкурсних торгів
(кваліфікаційної документації)" і "документації конкурсних торгів
(кваліфікаційній документації)";
слова "тендерних пропозицій" і "тендерної пропозиції"
замінити відповідно словами "пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій)" і "пропозиції конкурсних торгів
(кваліфікаційної пропозиції)";
після слова "неоприлюднення" доповнити словами "або порушення
порядку оприлюднення";
слова "недотримання умов захисту вітчизняного ринку"
виключити;
в абзаці другому слова "від ста п'ятдесяти до трьохсот
п'ятдесяти" замінити словами "від трьохсот до семисот";
в абзаці другому частини другої слова "від трьохсот
п'ятдесяти до п'ятисот" замінити словами "від семисот до тисячі";
2) у частині п'ятій статті 4 Господарського процесуального
кодексу України (
) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 6, ст. 56) слова "Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами
"Законом України "Про здійснення державних закупівель";
3) у Господарському кодексі України (
) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
частину третю статті 13 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Придбання продукції для пріоритетних державних потреб за
рахунок державних коштів здійснюється відповідно до вимог Закону
України "Про здійснення державних закупівель";
в абзаці другому частини першої статті 75, абзаці другому
частини другої статті 77, абзаці другому частини дев'ятої статті
78 та абзаці другому частини п'ятої статті 79 слова "Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
4) у частині першій статті 209 та частині четвертій статті
639 Цивільного кодексу України (
) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити
словами "Закону України "Про здійснення державних закупівель";
5) у частині сьомій статті 8 Цивільного процесуального
кодексу України (
) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., NN 40-42, ст. 492) слова "Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами
"Законом України "Про здійснення державних закупівель";
6) в абзаці другому частини другої статті 5 Кодексу
адміністративного судочинства України (
) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) слова "Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
7) в абзаці тринадцятому статті 12 Закону України "Про
державну статистику" (
) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 43, ст. 362; 2006 р., N 14, ст. 118) слова
"функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "облік
державних закупівель шляхом збирання інформації про заплановані
закупівлі та результати процедур закупівель, у тому числі торги
(конкурсні торги), що не відбулися, та затверджує форми
статистичної звітності у сфері закупівель";
8) у Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні" (
) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117; 2007 р., N 9, ст. 67):
у частині восьмій статті 2 слова "відповідно до Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Головним контрольно-ревізійним управлінням
України";
у пункті 8 частини першої статті 8 слова "інші функції
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" замінити словами "співробітництво з
державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері
закупівель";
9) у Законі України "Про Антимонопольний комітет України"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50,
ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181; 2006 р.,
N 14, ст. 118; 2007 р., N 9, ст. 67):
у пункті 17-1 частини першої статті 7 слова "Законом України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
у пункті 18 частини першої і пункті 19 частини третьої статті
7, пункті 20 частини першої статті 16, пункті 20 частини першої
статті 17 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про
здійснення державних закупівель";
10) у Законі України "Про державне замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб" (
) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 3, ст. 9; 2000 р., N 4, ст. 28; 2003 р.,
N 30, ст. 247; 2006 р., N 14, ст. 118):
в абзаці другому частини третьої статті 2 та статті 6 слова
"Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення
державних закупівель";
статтю 3 виключити;
11) абзац другий частини другої статті 15 Закону України "Про
освіту" (
) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 21, ст. 84; 2007 р., N 9, ст. 67) виключити;
12) у пункті 13 статті 6 Закону України "Про Рахункову
палату" (
) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 43, ст. 212; 1998 р., N 24, ст. 137; 2006 р., N 14, ст. 118)
слова "функції, передбачені Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами
"контроль у сфері державних закупівель";
13) у частині першій статті 8 та частині другій статті 9
Закону України "Про державний матеріальний резерв" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112;
1999 р., N 40, ст. 362; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
14) у статті 22-1 Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (
)
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121;
2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами
"Законом України "Про здійснення державних закупівель";
15) у частинах другій та третій статті 15 Закону України "Про
Національну програму інформатизації" (
) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 181; 2002 р., N 1,
ст. 3) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про
здійснення державних закупівель";
16) у частині першій статті 3 та абзаці другому частини
другої статті 6 Закону України "Про державне оборонне замовлення"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17,
ст. 111; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити
словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
17) у статті 46-1 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" (
) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 46-47, ст. 403; 2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
18) у частині шостій статті 16 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" (
) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 22, ст. 171; 2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
замінити словами "Законом України "Про здійснення державних
закупівель";
19) у частині третій статті 10 Закону України "Про природні
монополії" (
) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 30, ст. 238; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити
словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
20) частину четверту статті 2 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299;
2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 1, ст. 1, N 20, ст. 134;
2004 р., N 12, ст. 155; 2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р., N 18,
ст. 155; 2007 р., N 9, ст. 67, N 10, ст. 89, N 34, ст. 444)
виключити;
21) У Законі України "Про банки і банківську діяльність"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6,
ст. 30; 2005 р., N 26, ст. 358; 2006 р., N 14, ст. 118, N 35,
ст. 296):
у частині сьомій статті 51:
слова "державними, казенними, комунальними підприємствами та
господарськими товариствами, в яких державна частка акцій
перевищує 50 відсотків" замінити словами "підприємствами,
утвореними у встановленому порядку органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого
самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів,
взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі
державними, казенними, комунальними підприємствами, а також
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких державна
або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків,
їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами,
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і
більше відсотків належить державним, у тому числі казенним,
комунальним підприємствам та господарським товариствам, у
статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій
(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднаннями таких
підприємств (господарських товариств)";
слова "Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" замінити словами "Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
22) у частині другій статті 20 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням" (
) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 14, ст. 71) слова "Законом України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами
"Законом України "Про здійснення державних закупівель";
23) у першому реченні частини четвертої статті 5 Закону
України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 24,
ст. 162; 2004 р., N 14, ст. 195) слова "із застосуванням процедури
закупівлі в одного учасника такої процедури" виключити, а слова
"законів України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" замінити словами "законів України "Про здійснення
державних закупівель";
24) пункт 30 частини першої статті 16 Закону України "Про
Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації
України" (
) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
N 30, ст. 258; 2009 р., N 32-33, ст. 485) виключити;
25) абзац другий частини першої статті 11 Закону України "Про
хімічні джерела струму" (
) (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., N 33, ст. 279) виключити;
26) в абзаці першому частини першої статті 12 Закону України
"Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 45,
ст. 434) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про
здійснення державних закупівель";
27) у частині шостій статті 18 Закону України "Про
стандартизацію" (
) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 31, ст. 145) слова "без проведення торгів (конкурсів,
тендерів)" замінити словами "відповідно до Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
28) в абзаці дев'ятому частини другої статті 45 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 449) слова
"без проведення торгів (конкурсів, тендерів)" замінити словами
"відповідно до Закону України "Про здійснення державних
закупівель";
29) у частині п'ятнадцятій статті 2 Закону України "Про
страхування" (
) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 7, ст. 50) слова "відкритого тендеру з оприлюдненням у
засобах масової інформації його умов і результатів" замінити
словами "відкритих торгів відповідно до Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
30) в абзаці другому частини другої статті 25 Закону України
"Про оздоровлення та відпочинок дітей" (
) (Відомості
Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313) слова "у
встановленому порядку" замінити словами "на конкурентних засадах
відповідно до Закону України "Про здійснення державних
закупівель";
31) статтю 11 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" (
) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., N 2-3, ст. 35, N 32, ст. 271) після частини
першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти Фонду соціального
захисту інвалідів здійснюється відповідно до вимог Закону України
"Про здійснення державних закупівель".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
4. Дозволити у 2011 році:
1) замовникам для безперервного забезпечення харчування
особового складу Збройних Сил України, а також учнів (студентів)
навчальних закладів та дітей, харчування яких здійснюється за
рахунок державних коштів, укладати договори про закупівлю послуг з
харчування із суб'єктами господарювання - переможцями процедури
закупівлі у 2009-2010 роках в межах відповідних бюджетних
призначень, із строком їх дії до 31 березня 2011 року;
2) Міністерству оборони України передавати зазначеним
суб'єктам господарювання на безоплатній основі та на умовах
повернення у стані не гіршому, ніж на момент передачі, закріплене
за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації
харчування в стаціонарних та польових умовах, згідно з визначеним
Міністерством оборони України переліком;
3) Міністерству оборони України з метою погашення
заборгованості за надані у 2010 році послуги з харчування
особового складу Збройних Сил України проводити розрахунки за
фактично надані послуги згідно з укладеними договорами в межах
відповідних бюджетних призначень.
{ Розділ XI доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2899-VI
(
) від 11.01.2011 }
5. Кабінету Міністрів України у десятиденний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації положень цього Закону.
6. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд
Верховної Ради України проекти законів, які визначають особливості
здійснення закупівель за державні кошти товарів, робіт і послуг,
зазначених в абзаці другому частини другої та частині четвертій
статті 2 цього Закону.
comm4 {color: white; font-style: italic}
До прийняття Верховною Радою України відповідних законів
закупівля зазначених товарів, робіт і послуг здійснюється
відповідно до цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 червня 2010 року
N 2289-VI


Стаття 1 ...42 43 Прикінцеві положення

Перейти до статті