Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про радіочастотний ресурс України від 01.06.2000 № 1770-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про радіочастотний ресурс України
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом застосовуються нормативно-правові акти в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
3. Ліцензії та дозволи, які були видані користувачам радіочастотного ресурсу України до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом зазначеного в них терміну за умови дотримання вимог цього Закону.
 
4. Державна інспекція зв'язку України утворюється відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про телекомунікації".
 
5. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком" відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про телекомунікації" реорганізується в державне підприємство "Український державний центр радіочастот".
 
6. До затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України відповідно до вимог цього Закону Кабінет Міністрів України може визначати смуги радіочастот спільного користування та встановлювати порядок регулювання користування ними.
 
7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
а) назву та абзац перший частини першої статті 145 викласти в такій редакції:
 
"Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями
 
Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями";
 
б) статті 146 та 188-7 викласти в такій редакції:
 
"Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України
 
Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, -
 
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.
 
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв";
 
"Стаття 188-7. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку
 
Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України -
 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
в) у статті 147 слова "у розмірі від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі від п'ятдесяти до двохсот";
 
г) у частині другій статті 243 цифри "1481-1484" замінити цифрами "1481-1484, 1887";
 
2) у Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):
 
а) у статті 1 визначення терміну "телемережі" викласти в такій редакції:
 
"телемережі - телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування";
 
б) пункт 6 статті 15 виключити;
 
в) пункт 3 статті 18 викласти в такій редакції:
 
"3) забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації";
 
г) частину третю статті 37 виключити;
 
ґ) статтю 38 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
"4. Провайдери телекомунікацій здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій - резидентом України та копії ліцензії цього оператора на відповідний вид діяльності у випадках, передбачених законом";
 
д) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:
 
"2. Усі пункти частини першої цієї статті, крім пунктів 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17, поширюються також на провайдерів телекомунікацій";
 
е) частину третю статті 42 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
"11) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку:
 
місцевого;
 
міжміського;
 
міжнародного";
 
є) частини першу і п'яту статті 45 викласти в такій редакції:
 
"1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що ліцензується, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до НКРЗ із заявою про видачу ліцензії за встановленим нею зразком";
 
"5. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається або надсилається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи НКРЗ";
 
ж) статтю 46 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
"8. У разі якщо діяльність, що ліцензується, потребує використання обмеженого ресурсу (радіочастотного та/або номерного) термін прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії становить 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін надання ліцензії продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами. Ліцензія на вид діяльності у сфері телекомунікацій, який передбачає користування радіочастотним ресурсом України, видається одночасно з відповідною ліцензією на користування радіочастотним ресурсом України";
 
з) статтю 49 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
"8. Процедура продовження терміну дії ліцензії застосовується тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до цього Закону";
 
и) у частині другій статті 53 слово "адміністративні" виключити;
 
і) статтю 74 викласти в такій редакції:
 
"Стаття 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав
 
Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав, розподіл між ними доходів від надання послуг міжнародного зв'язку, взаємоз'єднання мереж телекомунікацій загального користування тощо здійснюються відповідно до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку на підставі міжнародних договорів України з відповідними державами та/або договорів операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших країн";
 
ї) пункт 2 глави XIV "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
 
"2. ЦОВЗ здійснює повноваження НКРЗ у повному обсязі до 1 січня 2005 року".
( Підпункт "ї" підпункту 2 пункту 7 розділу IX в редакції Закону N 2119-IV від 21.10.2004 )
 
8. Кабінету Міністрів України:
 
1) у дванадцятимісячний термін:
 
а) провести із залученням ЦОВЗ, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України аналіз існуючого стану використання радіочастотного ресурсу України і забезпечити створення реєстрів, передбачених цим Законом;
 
б) надати Верховній Раді України інформацію про фактичне використання радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального та спеціального користування;
 
в) забезпечити розробку першочергових заходів щодо конверсії радіочастотного ресурсу України для забезпечення подальшого розвитку діючих радіотехнологій;
 
г) забезпечити розробку пропозицій щодо конверсії радіочастотного ресурсу України для впровадження перспективних радіотехнологій;
 
ґ) забезпечити розробку та затвердити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот та План використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;
 
д) забезпечити розробку міністерствами і відомствами нормативно-правових актів, визначених цим Законом;
 
2) у шестимісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечити перегляд та скасування міністерствами і відомствами України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
3) у тримісячний термін внести Президенту України пропозиції щодо внесення змін, що випливають із цього Закону, до положень про органи, які здійснюють функції державного управління та регулювання у сфері радіочастотного ресурсу України.

Стаття 1 ...58 59 Прикінцеві положення

Перейти до статті