Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 27 ЗУ Про Раду міністрів Криму від 16.06.2011 № 3530-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Раду міністрів АРК
Стаття 27. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузях освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузях освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури є:

1) забезпечення управління системою дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти відповідно до закону, здійснення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів у галузях освіти і науки, виконанням навчальними закладами вимог до змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, забезпечення розроблення та виконання регіональних програм у галузі освіти;

2) створення умов для отримання громадянами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, організація наукового, навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, забезпечення підвищення рівня професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та проходження атестації;

3) забезпечення збереження та розвитку мережі закладів, установ та організацій у галузі освіти і науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури;

4) сприяння розвитку науки і техніки, виконанню регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, розв'язанню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності; забезпечення охорони прав винахідників і раціоналізаторів, утворення територіальних інноваційних центрів і технопарків;

5) забезпечення розвитку інформаційної сфери, сприяння інтеграції інформаційного простору Автономної Республіки Крим у єдиний інформаційний простір;

6) підтримання творчої ініціативи, сприяння розвитку національного мистецтва, фольклору і народних художніх промислів;

7) здійснення реєстрації статутів (положень) релігійних організацій відповідно до закону, контролю в межах своїх повноважень за додержанням вимог законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

8) сприяння зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

9) здійснення заходів щодо повернення у власність релігійних організацій культових будівель і майна;

10) здійснення заходів щодо забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

11) забезпечення належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини на території Автономної Республіки Крим;

12) проведення моніторингу стану збереження археологічних пам'яток;

13) визначення меж територій пам'яток місцевого значення та затвердження зони їх охорони;

14) здійснення управління архівною справою відповідно до законодавства;

15) формування в установленому законодавством порядку пропозицій щодо занесення пам'яток історії та культури до Державного реєстру національного культурного надбання.


Стаття 1 ...25 26 27 28 29 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті