Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 45 ЗУ Про Раду міністрів Криму від 16.06.2011 № 3530-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Раду міністрів АРК
Стаття 45. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його повноваження

1. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим:

1) очолює Раду міністрів Автономної Республіки Крим, представляє Раду міністрів Автономної Республіки Крим у відносинах з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, їх об'єднаннями, посадовими особами, органами іноземних держав, їх регіонів, міжнародними організаціями;

2) організовує діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, скликає та веде засідання Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

3) здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

4) здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також визначає обов'язки заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - керівника апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

5) підписує постанови, розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, договори, угоди в межах своїх повноважень;

6) видає розпорядження, доручення, довіреності в межах своїх повноважень;

7) вносить на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим в межах коштів, передбачених бюджетом Автономної Республіки Крим;

кандидатури для призначення на посади першого заступника та заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - керівника апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністрів Автономної Республіки Крим, голів республіканських комітетів Автономної Республіки Крим;

подання щодо посадового та персонального складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, структури і чисельності апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

8) призначає на посади та звільняє з посад керівників інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, першого заступника та заступників керівників органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

9) затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, штатний розпис апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим у межах чисельності, затвердженої Верховною Радою Автономної Республіки Крим;

10) погоджує призначення керівника відповідного територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади;

11) порушує перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про звільнення з посади керівника відповідного територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади;

12) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

13) вносить в установленому порядку пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади голови районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим;

14) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим;

15) застосовує заходи заохочення до членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та їх заступників;

16) притягує до дисциплінарної відповідальності (крім звільнення) членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

17) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та їх заступників;

18) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України.

2. Для забезпечення здійснення повноважень Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у складі апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим утворюється патронатна служба Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, працівники якої призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

3. У разі відсутності Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим його повноваження здійснює перший заступник або заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до розпорядження Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

4. Посада Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим відноситься до відповідної категорії посад державних службовців.


Стаття 1 ...43 44 45 46 47 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті