Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про стимулювання розвитку регіонів від 08.09.2005 № 2850-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про стимулювання розвитку регіонів
Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

регіон - територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя;

стимулювання розвитку регіонів - комплекс правових, організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому;

депресивна територія - регіон чи його частина , що визнаються депресивними за умов та в порядку, визначених цим Законом; { Абзац четвертий статті 1 в редакції Законів N 1562-VI від 25.06.2009, N 3275-VI від 21.04.2011 }

промисловий район - район, в якому частка зайнятих у промисловості перевищує частку зайнятих у сільському господарстві, а також райони, на території яких перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства;

сільський район - район, в якому частка зайнятих у сільському господарстві перевищує частку зайнятих у промисловості;

населені пункти, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами ліквідації зазначених підприємств.

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті