Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 38 ЗУ Про теле-радіомовлення від 21.12.1993 № 3759-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про телебачення і радіомовлення
Стаття 38. Державна реєстрація та ведення Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

{ Назва статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

1. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на мовлення та ліцензію провайдера програмної послуги, підлягають державній реєстрації як суб'єкти інформаційної діяльності.
{ Частина перша статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

2. Особи, які не мають ліцензій на мовлення, можуть зареєструватися як суб'єкти інформаційної діяльності за власним бажанням.
{ Частина друга статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

3. Студії-виробники, які не мають ліцензій на мовлення, можуть зареєструватися як суб'єкти інформаційної діяльності за власним бажанням.

4. Державна реєстрація суб'єктів господарювання як суб'єктів інформаційної діяльності здійснюється Національною радою.

5. Державна реєстрація суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на мовлення та/або ліцензії провайдера програмної послуги, здійснюється шляхом внесення відповідних змін до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення у триденний строк з дня видачі відповідної ліцензії.
{ Частина п'ята статті 38 в редакції Закону N 674-VIII від 03.09.2015 }

6. Державна реєстрація студії-виробника, який не має ліцензії на мовлення, здійснюється на підставі заяви керівника студії-виробника шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення та видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

7. Форма заяви визначається Національною радою. У заяві вказуються такі реєстраційні відомості:

а) назва суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

б) позивні, логотип, товарний знак (за наявності);

в) програмні цілі або тематична спрямованість;

г) юридична та поштова адреси суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

ґ) контактні телефони, електронна адреса.
{ Частина сьома статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

{ Частину восьму статті 38 виключено на підставі Закону N 5410-VI від 02.10.2012 }


9. Національна рада може відмовити в розгляді заяви про внесення до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, якщо заява не відповідає вимогам цього Закону. У разі відмови в розгляді заяви Національна рада у триденний термін після отримання заяви повідомляє про це заявника з обов'язковим зазначенням причин відмови.

10. Протягом трьох робочих днів після отримання заяви Національна рада вносить суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення і не пізніше ніж через тиждень після внесення до цього реєстру видає суб’єкту інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка. За оформлення свідоцтва про державну реєстрацію справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка зараховується на поточний рахунок Національної ради.
{ Частина десята статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

11. Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення веде Національна рада. До зазначеного реєстру вносяться дані про суб’єкти інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, які отримали ліцензії на мовлення, ліцензії провайдерів програмної послуги або зареєструвалися як суб'єкти інформаційної діяльності в порядку, визначеному цим Законом.
{ Частина одинадцята статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

12. Стосовно суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, які отримали ліцензію (ліцензії) на мовлення та/або ліцензію (ліцензії) провайдера програмної послуги, до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення вносяться такі відомості: { Абзац перший частини дванадцятої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

а) назва суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

б) позивні, логотип, товарний знак (за наявності);

в) програмні цілі або тематична спрямованість;

г) юридична та поштова адреси суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

ґ) контактні телефони, електронна адреса;

д) про кінцевих беніфіціарних власників (контролерів);
{ Пункт "д" частини дванадцятої статті 38 в редакції Закону N 674-VIII від 03.09.2015 }

е) про особовий склад керівних та наглядових органів суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до вимог статті 24 цього Закону;

є) дата і номер рішення про видачу ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги;
{ Пункт "є" частини дванадцятої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

ж) серія та номер ліцензії;

з) строк дії ліцензії;

и) для телерадіоорганізацій - вид (види) мовлення, обсяги мовлення і час мовлення;
{ Пункт "и" частини дванадцятої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

і) для телерадіоорганізацій - територіальні характеристики мовлення (загальнонаціональне, регіональне або місцеве з визначенням відповідних областей, районів і населених пунктів);
{ Пункт "і" частини дванадцятої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

ї) про переоформлення ліцензії, внесення змін до ліцензії, видачу її копії або дубліката;

й) про продовження ліцензії;

к) про накладання на суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення штрафних санкцій відповідно до вимог цього Закону;

л) дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною та про її анулювання.
{ Частина дванадцята статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 674-VIII від 03.09.2015 }

13. Відомості, зазначені у частині дванадцятій цієї статті, вносяться до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення протягом трьох робочих днів після видачі (продовження, внесення змін, видачі дубліката, анулювання) ліцензії на мовлення.

14. Доступ до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення є вільним. Порядок користування зазначеним реєстром і розмір плати за надання письмової інформації щодо даних цього реєстру встановлюються Національною радою. Національна рада розміщує відомості Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення на веб-сайті, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
{ Частина чотирнадцята статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами N 319-VIII від 09.04.2015, N 674-VIII від 03.09.2015 }


Стаття 1 ...36 37 38 39 40 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті