Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 19 ЗУ Про телекомунікації від 18.11.2003 № 1280-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про телекомунікації
Стаття 19. Нагляд за ринком телекомунікацій

1. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом: { Абзац перший частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

1) контролю за якістю телекомунікаційних послуг;

2) контролю за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері телекомунікацій; { Частину першу статті 19 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

3) перевірки додержання ліцензійних умов, особливих умов ліцензій операторами, провайдерами телекомунікацій; { Пункт 3 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

4) контролю за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій; { Пункт 4 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

5) вимірювання в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, параметрів телекомунікаційних мереж, контролю за дотриманням операторами телекомунікацій порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах. { Частину першу статті 19 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

{ Частину другу статті 19 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }

3. Для здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи мають право: { Абзац перший частини третьої статті 19 в редакції Закону N 2299-VI від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

1) доступу у встановленому законодавством порядку на територію і до приміщень операторів, провайдерів телекомунікацій, виробників та постачальників технічних засобів телекомунікацій; { Пункт 1 частини третьої статті 19 в редакції Закону N 2299-VI від 01.06.2010 }

2) перевіряти дотримання вимог законодавства про телекомунікації суб'єктами ринку телекомунікацій, їх відокремленими підрозділами; { Частину третю статті 19 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

3) давати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку телекомунікацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;

4) застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про телекомунікації до суб'єктів ринку телекомунікацій;

5) безоплатно отримувати від суб'єктів ринку телекомунікацій необхідні для виконання завдань, покладених на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, цим Законом, інформацію, пояснення та інші матеріали; { Пункт 5 частини третьої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; { Частину третю статті 19 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

7) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, отримувати від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень; { Частину третю статті 19 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010; пункт 7 частини третьої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

8) інші права, визначені законодавством. { Пункт 8 частини третьої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

Стаття 1 ...17 18 19 19‑1 20 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті