Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 70 ЗУ Про вибори депутатів місцевих та сільських рад від 10.07.2010 № 2487-VI


Втратив чинність

Чинний аналог

Про місцеві вибори


Про вибори депутатів місцевих та сільських рад
Стаття 70. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування

1. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де його включено до списку виборців, а також виборець, якого включено до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі згідно з частиною п'ятою статті 18 цього Закону, та у зв'язку з постільним режимом не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися до дільничної виборчої комісії з письмовою заявою про надання йому можливості проголосувати за межами приміщення для голосування. Власноручно підписана виборцем заява із зазначенням місця перебування може бути подана до дільничної виборчої комісії особисто або через інших осіб до 12 години останньої суботи перед днем виборів.

{ Абзац другий частини першої статті 70 виключено на підставі Закону N 2491-VI від 30.08.2010 }

2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, власне ім'я та по батькові , адреса місця проживання виборця.

3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, а також приміток у списку виборців про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія на своєму засіданні в останню суботу перед днем виборів виготовляє витяг зі списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців замість підпису виборця секретар або інший визначений виборчою комісією член дільничної виборчої комісії робить запис "Голосує за місцем перебування". До витягу із списку виборців також включаються виборці, стосовно яких у списку виборців стоїть відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватись, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово не повідомить відповідну дільничну виборчу комісію про бажання голосувати у приміщенні для голосування.

4. Голосування виборця за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням цієї комісії, які мають бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії.

{ Частина четверта статті 70 в редакції Закону N 2491-VI від 30.08.2010 }

5. Голосування виборця за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись до приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.

6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування за межами приміщення для голосування. Голова дільничної виборчої комісії видає членам дільничної виборчої комісії бюлетені для голосування з кожних відповідних місцевих виборів у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку виборців, витяг із списку виборців та опломбовану або опечатану переносну скриньку, в яку при цьому опускається контрольний лист. У цьому контрольному листі зазначаються час виходу членів дільничної виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів для голосування з кожних відповідних місцевих виборів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені для голосування. Контрольний лист підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії, офіційними спостерігачами, їх підписи засвідчуються печаткою цієї дільничної виборчої комісії. На контрольному листі може бути зазначено про відмову присутньої на засіданні виборчої комісії особи підписатись на контрольному листі.

7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутніми кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих організацій партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.

8. При організації голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу зі списку виборців, за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах видає виборцю один бюлетень для голосування з кожних місцевих виборів. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує свої прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, а також проставляє на контрольному талоні виборчого бюлетеня номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витягу зі списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 69 цього Закону, та опускає його у переносну скриньку.

9. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за межами приміщення для голосування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за межами приміщення для голосування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за межами приміщення для голосування.

10. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "Голосував за місцем перебування", зазначає свої прізвище та ініціали і ставить свій підпис.

11. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилось це голосування.


Стаття 1 ...68 69 70 71 72 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті