Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 40 ЗУ Про всеукраїнський референдум від 06.11.2012 № 5475-VI


Втратив чинність


Про всеукраїнський референдум
Стаття 40. Спеціальні дільниці всеукраїнського референдуму

1. Спеціальні дільниці референдуму утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму з обмеженими можливостями пересування. Спеціальні дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються таким чином, щоб учасники всеукраїнського референдуму могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї спеціальної дільниці для двох і більше закладів чи установ.

Спеціальні дільниці референдуму утворюються окружними комісіями референдуму за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції України на підставі подань районних державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. Зазначені подання повинні надійти до відповідної окружної комісії референдуму не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.

У поданні щодо утворення спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму у відповідному закладі чи установі зазначаються:

1) назва закладу чи установи;

2) юридична адреса закладу чи установи;

3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму, що перебуватимуть у закладі чи установі на день проведення всеукраїнського референдуму;

4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі, якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу чи установи);

5) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної комісії з всеукраїнського референдуму та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.

2. У поданні щодо утворення спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначаються:

1) назва судна;

2) порт приписки судна;

3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму на судні;

4) останній перед днем проведення всеукраїнського референдуму день виходу судна у плавання з порту приписки;

5) орієнтовний найближчий до дня проведення всеукраїнського референдуму час заходу судна у порт України.

3. У військових частинах (формуваннях) дільниці з всеукраїнського референдуму, як правило, не утворюються. Військовослужбовці голосують на звичайних дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Спеціальна дільниця з всеукраїнського референдуму на території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, може утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму. Таке подання повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять три дні до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У поданні крім відомостей, передбачених частиною шостою цієї статті, надається обґрунтування необхідності утворення відповідної спеціальної дільниці.

Підставою для такого подання є звернення командира військової частини (формування) до відповідної окружної комісії з всеукраїнського референдуму, яке повинно надійти не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У зверненні зазначаються:

1) номер та (або) адреса військової частини (формування);

2) обґрунтування необхідності утворення спеціальної дільниці з всеукраїнського референдуму у військовій частині (формуванні);

3) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму на такій дільниці;

4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі, якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси військової частини (формування);

5) зобов'язання щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної комісії з всеукраїнського референдуму та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.

4. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи кримінально-виконавчої системи чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням учасників всеукраїнського референдуму з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України чи непередбаченого утворення (передислокації) військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, спеціальна дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням відповідної окружної комісії всеукраїнського референдуму. Зазначене подання вноситься окружною комісією всеукраїнського референдуму не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі на підставі відповідного звернення районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті (у разі її створення) ради, командира військової частини (формування). У зверненні зазначаються відомості, передбачені відповідно частинами першою, другою чи третьою цієї статті.

5. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму надає Центральній виборчій комісії пропозиції щодо номера дільниці у разі утворення спеціальної дільниці відповідно до частини четвертої цієї статті.

Стаття 1 ...38 39 40 41 42 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті