Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 44 ЗУ Про всеукраїнський референдум від 06.11.2012 № 5475-VI


Втратив чинність


Про всеукраїнський референдум
Стаття 44. Повноваження комісій всеукраїнського референдуму

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму визначені цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

2. Окружна комісія референдуму:

1) забезпечує підготовку та проведення всеукраїнського референдуму у межах територіального округу;

2) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про всеукраїнський референдум на території округу;

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним комісіям референдуму;

4) утворює дільниці всеукраїнського референдуму, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах округу, повідомляє про це учасників всеукраїнського референдуму;

5) розподіляє кошти між дільничними комісіями референдуму відповідно до кошторисів витрат на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, затверджених Центральною виборчою комісією; контролює забезпечення дільничних комісій референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення всеукраїнського референдуму на території округу;

6) контролює разом з дільничними комісіями референдуму складання списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, та подання їх дільничними комісіями для ознайомлення громадськості;

7) заслуховує повідомлення дільничних комісій референдуму, керівників, інших посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;

8) передає дільничним комісіям референдуму бюлетені для голосування та бланки іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує контроль за обліком бюлетенів для голосування в межах територіального округу;

9) забезпечує виготовлення печаток, штампів та скриньок для бюлетенів та передає їх дільничним комісіям референдуму;

10) встановлює підсумки голосування по відповідному округу з всеукраїнського референдуму, складає протокол про встановлення підсумків голосування та направляє його до Центральної виборчої комісії;

11) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення всеукраїнського референдуму на території округу, скарги на рішення, дії та бездіяльність дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, а також щодо осіб, які входять до її складу та складу дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, і приймає по них рішення;

12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Повноваження окружної комісії референдуму закінчуються через п'ятнадцять днів після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.

3. Дільнична комісія референдуму:

1) перевіряє точність списків учасників всеукраїнського референдуму;

2) забезпечує можливість ознайомлення громадян із списком учасників всеукраїнського референдуму, розглядає заяви про допущені помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією;

3) завчасно вручає або надсилає громадянам України іменні запрошення із зазначенням дати проведення всеукраїнського референдуму, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

4) забезпечує можливість ознайомлення громадян України з формулюванням питань, що виносяться на всеукраїнський референдум, а у разі проведення законодавчого чи конституційного референдуму також із текстом закону, як під час підготовки до проведення всеукраїнського референдуму, так і в день голосування;

5) організовує голосування на дільниці та за місцем перебування учасників всеукраїнського референдуму, які не здатні пересуватися самостійно;

6) забезпечує підготовку приміщення для голосування;

7) контролює додержання на території дільниці положень цього Закону, зокрема щодо розміщення агітаційних матеріалів;

8) організовує голосування на дільниці в день проведення всеукраїнського референдуму;

9) проводить підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих на дільниці, складає протокол про підсумки голосування на дільниці та передає його та іншу документацію референдуму відповідній окружній комісії з всеукраїнського референдуму;

10) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки всеукраїнського референдуму та організації голосування на дільниці, у тому числі скарги щодо осіб, які входять до її складу, і приймає по них рішення;

11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Повноваження дільничної комісії референдуму закінчуються через десять днів після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.

4. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами Президента України, виборами народних депутатів України окружні, дільничні комісії референдуму не утворюються, їх повноваження виконують відповідні окружні, дільничні виборчі комісії. Порядок організації роботи окружної, дільничної виборчої комісії одночасно і як окружної, дільничної комісії референдуму визначає Центральна виборча комісія.

У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії референдуму. Порядок організації роботи дільничних комісій референдуму одночасно і як дільничних виборчих комісій визначає Центральна виборча комісія.

Стаття 1 ...42 43 44 45 46 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті