Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про запровадження нових інвестиційних можливостей від 09.04.2015 № 327-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації
Стаття 8. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом у разі відсутності засобів обліку, необхідних для визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, передбачений енергосервісним договором рівень скорочення замовником енергосервісу споживання або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг не може становити менше 30 відсотків.

 

3. Внести зміни до таких законів України:

 

1) у Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283; 2006 р., № 15, ст. 126; 2014 р., № 4, ст. 61):

 

преамбулу після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

 

"Терміни "енергосервіс" та "енергосервісний договір" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації".

 

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим та дев’ятнадцятим;

 

статтю 11 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

 

"Для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням та/або витратами, які існували б за відсутності таких заходів (далі - енергосервіс), фізична або юридична особа може укласти енергосервісний договір.

 

Предметом енергосервісного договору є здійснення енергосервісу. Оплата енергосервісу за енергосервісним договором здійснюється у грошовій формі за рахунок суми (або її частини) скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів".

 

4. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Стаття 1 ...6 7 8

Перейти до статті