Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 10 ЗУ Про ЗСУ від 06.12.1991 № 1934-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Збройні Сили України
Стаття 10. Повноваження Міністерства оборони України у сфері управління Збройними Силами України 

Міністерство оборони України:

здійснює військово-політичне та адміністративне управління Збройними Силами України;

реалізує політику держави у Збройних Силах України, розробляє принципи їх будівництва, визначає напрями розвитку Збройних Сил України і підготовки їх у мирний та воєнний час;

забезпечує життєдіяльність Збройних Сил України, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку до виконання покладених на них завдань, застосування, комплектування особовим складом та його підготовку, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил України в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, і здійснює контроль за їх ефективним використанням, організовує виконання робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил України; { Абзац четвертий частини першої статті 10 в редакції Закону N 1256-VI від 14.04.2009 }

провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність з метою забезпечення виконання завдань, які покладені на Збройні Сили України;

взаємодіє з органами державної влади та громадськими організаціями, контролює дотримання законодавства у Збройних Силах України; { Абзац шостий частини першої статті 10 в редакції Закону N 1003-IV від 19.06.2003 }

розглядає звернення, здійснює прийом громадян з питань, що належать до компетенції Міністерства оборони України; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 1003-IV від 19.06.2003 }

здійснює в межах своєї компетенції міжнародне співробітництво за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами, а також з питань цивільно-військових відносин з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 1003-IV від 19.06.2003 }

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Забезпечення окремих видів діяльності Збройних Сил України може проводитися державними підприємствами, що створюються у встановленому порядку Міністерством оборони України.

Організація діяльності Міністерства оборони України визначається законами України та Положенням, яке затверджується Президентом України.
{ Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI від 25.12.2008; в редакції Закону N 2592-VI від 07.10.2010 }

Функції структурного підрозділу Міністерства оборони України, який проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах оборони і безпеки держави, визначаються Положенням, яке затверджує Президент України.

Функції, завдання та особливості діяльності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України визначаються законами України та положенням, що затверджується Президентом України.
{ Статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1437-VIII від 07.07.2016 }

Розділ IV
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ


Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті