Укр Рус

Розділ КП 2 Професіонали


Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за:

1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

2) дипломом про присудження наукового ступеня:

  • кандидата наук;
  • доктора наук;

3) атестатом про затвердження вченого звання:

  • старшого наукового співробітника;
  • доцента;
  • професора.


Підрозділ 21 Підрозділ 22
Підрозділ 23 Підрозділ 24


Суміжні категорії

Розділ 1 Розділ 3
Розділ 4 Розділ 5
Розділ 6 Розділ 7
Розділ 8 Розділ 9


Рекомендованные страницы

Класифікатор професій ДК 003:2010 Розділ КП 1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) Розділ КП 3 Фахівці Клас КП 211 Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії Підрозділ КП 21 Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук


Додати коментар до Розділ 2